Uuenenud seadusandluse rubriik

Alates 13.10.10. a on uuenenud seadusandluse rubriik. Antud on ülevaade maapõuealasest seadusandlusest ja normeeritud tegevustest maavara- ja põhjaveevaru kasutamisel. Kokkuvõte olulisematest õigusaktidest on seisuga 30.09.2010 ning täiendava infona on lisatud ka asjakohased kommentaarid ja lingid. Vaata ka pdf faili. Meeldivat kasutamist!

Sisestaja: Mare Kukk, Geoloogiafond, geoloogiafondi juhataja, tel: 672 0080
Infoisik: Aivar Pajupuu, Juhatus, liige, tel: 672 0094

This entry was posted in EGK, Geoloogiafond and tagged . Bookmark the permalink.