Daily Archives: 04.12.2011

Euroopa geoloogiateenistuste mereekspertide töökoosolek Tallinnas

Posted ago by Sten Suuroja

24. ja 25. novembril korraldas EGK Keskonnaministeeriumis Euroopa geoloogiateenistuste mereekspertide grupi (EuroGeoSurveys Marine Expert Group) aastakoosoleku. EuroGeoSurveys koondab 33 Euroopa geoloogiateenistust. Aastakoosolekul osalesid Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Poola, Saksamaa, Taani, Hollandi, Belgia, Prantsusmaa, Suurbritannia, Iirimaa, Hispaania, Itaalia, Horvaatia ja …

EMODNET–Geoloogia projekti töökoosolek Tallinnas

Posted ago by Sten Suuroja

23.–24. novembril korraldas EGK Keskonnaministeeriumis EMODNET–Geoloogia projekti töökoosoleku. EMODNET–Geoloogia projekt on üks kuuest (meregeoloogia, merekeemia, merebioloogia, hüdrograafia, merepõhja elupaigad ja füüsikalised omadused) ettevalmistavast projektist, mis koondavad teavet ühtsesse Euroopa mereseire andmevõrku – EMODNET (European Marine Observation and Data Network). Projekt …