Seadusandlus

Ülevaade Maapõuealasest seadusandlusest ja normeeritud tegevustest maavara- ja põhjaveevaru kasutamisel

Alljärgnevalt esitatud failis (pdf) on antud ülevaade maapõuealasest seadusandlusest ja normeeritud tegevustest maavara- ja põhjaveevaru kasutamisel. Kokkuvõte olulisematest õigusaktidest on seisuga 25.11.2011. a ning täiendava infona on lisatud ka asjakohased kommentaarid ja lingid.

Fail on leitav siit: ülevaade seadusandlusest (pdf). Meeldivat kasutamist!