Geoloogiline kaardistamine

Kontaktinfo

Geoloogilisest kaardistamisest

Esmast ja kõige üldisemat informatsiooni mingi piirkonna maapõue ehituse ja selle rakendusliku kasutuspotentsiaali kohta annab geoloogiline kaardistamine. Geoloogiline kaardistamine kuulub maailmas enamasti riikide geoloogiateenistuste (ingl Geological Survey) põhitegevuste hulka. Eestis tegeleb geoloogilise kaardistamisega ajaloolise järjepidevuse alusel Eesti Geoloogiakeskus, kes toimetab geoloogiateenistuse põhimõttel omades kaardistamiseks vajalikku asjatundlikkust.

Geoloogilisi kaarte koostatakse mõõtkavas 1:500 000, 1:200 000–1:100 000, 1:50 000–1:20 000 ja 1:10 000. Mida väiksem on kaardi mõõtkava, seda suurem on kaardi koostamiseks kasutatud andmete üldistatuse aste ja seda väiksem nende rakenduslik väärtus.

Geoloogiline baaskaart (1:50 000)

Alates 2003. a teostame geoloogilist kaardistamist Maa-ameti tellimusel (Maa-amet/Geoloogiline baaskaart). Digitaalsete kaartide (mõõtkavas 1:50 000) komplekti kuulub neli põhikaarti:

(1) aluspõhja geoloogiline kaart

(2) pinnakatte geoloogiline kaart

(3) hüdrogeoloogiline kaart

(4) põhjavee kaitstuse kaart

Lisanduvaid abikaarte on kuni viis:

(1) aluspõhja reljeefi kaart

(2) pinnakatte paksuste kaart

(3) geomorfoloogiline kaart

(4) raskusjõuvälja anomaaliate kaart

(5) aeromagnetiliste anomaaliate kaart.

Komplekti kuulub veel kaartide seletuskiri.

Mõõtkavas 1:50 000 tehtud geoloogiliste kaartidega on kaetud ligi 40% Eesti pindalast. Valikulist geoloogilist kaardistamist mõõtkavas 1:50 000 alustati juba 1959. aastal maavarade poolest perspektiivsetel aladel ja veevarustuse probleemidega piirkondades. Nende kaartide suurem detailsus tuleneb faktilise materjali suuremast osakaalust ja detailsemast litostratigraafilisest liigestusest. Kogutud andmestiku alusel on hinnatud ka kaardistatud alade keskkonnageoloogilisi tingimusi. 

Geoloogilise baaskaardi seletuskirjad

  • Kõik Maa-ameti geoportaali geoloogilised kaardid on valmistatud Eesti Geoloogiakeskuse spetsialistide poolt.

Suuroja, K., All, T., Kõiv, M., Mardim, T., Morgen, E., Ploom, K., Vahtra, T. 2002. Eesti geoloogiline baaskaart (mõõtkavas 1:50 000). Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn,72 lk.
7321 Prangli PDF (12 MB)
Suuroja, K., All, T., Kõiv, M., Mardim, T., Morgen, E., Ploom, K., Vahtra, T. 2002. Eesti geoloogiline baaskaart (mõõtkavas 1:50 000) . Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 71 lk.
7322 Loksa PDF (24,0 MB)
Suuroja, K., All, T., Kõiv, M., Mardim, T., Morgen, E., Ploom, K., Vahtra, T. 2002. Eesti geoloogiline baaskaart (mõõtkavas 1:50 000) . Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 99 lk.
6343 Maardu PDF (22,2 MB)
Suuroja, K., All, T., Kõiv, M., Mardim, T., Morgen, E., Ploom, K., Vahtra, T. 2002. Eesti geoloogiline baaskaart (mõõtkavas 1:50 000) . Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 102 lk.
6344 Kehra PDF (30,2 MB)
Suuroja, K., All, T., Kaljuläte, K., Kõiv, M., Morgen, E., Vahtra, T., Ploom, K. 2003. Baaskaardi Tallinna (6334) ja Rohuneeme (7312) lehe geoloogilis-geofüüsikalise kaardikomplekti koostamine ja digitaalse andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 20 lk.
Tallinn (6334) Rohuneeme (7312) PDF (489,0 KB)
Suuroja, K., Ploom, K., Mardim, T., All, T., Kaljuläte, K., Kõiv, M., Vahtra, T. 2003. Baaskaardi Vaida (6341) lehe geoloogilise kaardikomplekti koostamine ja digitaalse andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 58 lk.
Vaida (6341) PDF (14,1 MB)
Suuroja, K., Morgen, E., Mardim, T., All, T., Kaljuläte, K., Kõiv, M., Vahtra, T. 2003. Baaskaardi Aegviidu (6342) lehe geoloogilise kaardikomplekti koostamine ja digitaalse andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 49 lk.
Aegviidu (6342) PDF (6,0 MB)
Suuroja, K., All, T., Mardim, T., Morgen, E., Otsmaa, M., Ploom, K., Vahtra, T., Veski, A. 2005. Eesti geoloogilise baaskaardi Kadrina (6433) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 90 lk.
Kadrina (6433) PDF (16,1 MB)
Suuroja, K., All, T., Mardim, T., Morgen, E., Otsmaa, M., Ploom, K., Vahtra T., Veski, A. 2005. Eesti geoloogilise baaskaardi Võsu kaardilehe (7411) seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 58 lk.
Võsu (7411) PDF (5,86 MB)
Suuroja, K., Ploom, K., Mardim, T., All, T., Otsmaa, M., Veski, A. 2006. Eesti geoloogilise baaskaardi Karepa kaardilehe (7412) seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 69 lk.
Karepa (7412) PDF (22,4 MB)
Suuroja, K., Ploom, K., Mardim, T., All, T., Otsmaa, M., Veski, A. 2006. Eesti geoloogilise baaskaardi Rakvere (6434) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 117 lk.
Rakvere (6434) PDF (45,3 MB)
Suuroja, K., Mardim, T., Morgen, E., All, T., Kõiv, M., Otsmaa, M., Niin, M. 2007. Eesti geoloogilise baaskaardi Kiviõli (6443) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 116 lk.
Kiviõli (6443) PDF (6,86 MB)
Suuroja, K., Ploom, K., Mardim, T., Vahtra, T., All, T., Veski, A., Kõiv, M., Otsmaa, M. 2008. Eesti geoloogilise baaskaardi Kohtla-Järve (6444) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 147 lk.
Kohtla-Järve (6444) PDF (17,5 MB)
Suuroja, K., Mardim, T., Ploom, K., All, T., Kõiv, M., Otsmaa, M. 2009. Eesti geoloogilise baaskaardi Sillamäe (6533) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 139 lk.
Sillamäe (6533) PDF (15,6 MB)
Suuroja, K., Mardim, T., Ploom, K., All, T., Otsmaa, M., Kõiv, M. 2009. Eesti geoloogilise baaskaardi Narva (6534) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 127 lk.
Narva (6534) PDF (14,0 MB)
Suuroja, K., Morgen, E., Mardim, T., Otsmaa, M., Kaljuläte, K., Vahtra, T., All, T., Kõiv, M. 2010. Baaskaardi Paldiski (6333) lehe geoloogilise kaardikomplekti koostamine ja digitaalse andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 109 lk.
Paldiski (6333) PDF (13,7 MB)
Suuroja, K., Mardim, T., Morgen, E., Kaljuläte, K., Otsmaa, M., Shtokalenko, M. 2011. Eesti geoloogilise baaskaardi Tapa (6431) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 111 lk.
Tapa (6431) PDF (14,1 MB)
Suuroja, K., Morgen, E., Mardim, T., Kaljuläte, K., Shtokalenko, M. 2012. Eesti geoloogilise baaskaardi Kohila (6332) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 143 lk.
KOHILA (6332) PDF (16.7 MB)
Suuroja, K., Kaljuläte, K., Mardim, T., Morgen, E., Ploom, K., Shtokalenko, M., Suuroja, S. 2013. Eesti geoloogilise baaskaardi Pakri (6244) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 99 lk.
Pakri (6244) PDF (14.8 MB)

Suuroja, K., Ploom, K., Kaljuläte, K., Mardim, T., Morgen, E., Shtokalenko, M., Vahtra, T. 2014. Eesti geoloogilise baaskaardi Keila (6331) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 156 lk.
Keila (6331)

Suuroja, K., Ploom, K., Kaljuläte, K., Mardim, T., Morgen, E., Shtokalenko, M., Vahtra, T. 2015. Eesti geoloogilise baaskaardi Väike-Maarja (6432) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 153 lk.
Väike-Maarja (6432) 

Geoloogilised kaardid (mõõtkavas 1:200 000 ja 1:400 000)

Geoloogilised kaardid (mõõtkavas 1:200 000), mis valmisid aastatel 1957–1976, katavad kogu Eesti maismaa. Kompleksne kaardistamine andis ülevaate Eesti pinnakatte, aluspõhja ja aluskorra geoloogilise ehituse üldistest seaduspärasustest, maavarade paiknemisest ning põhjaveekomplekside levikust ja omadustest. Kõikide kaardilehtede piires tehti põhjalikud välitööd, kus marsruutidel koguti rikkalik andmestik nii geoloogia, hüdrogeoloogia kui ka maavarade kohta. Rohkete uuringupuuraukude läbilõigete kirjeldused on tänaseni kasutusel koos rikkaliku laboratoorse andmestikuga. Kaardistamise kõrge kvaliteedi tagasid hea väljaõppega spetsialistid ja tulemuslik koostöö erinevate teadusasutuste spetsialistide vahel.

Aastal 1997 koostati pinnakatte ja aluspõhja, aastal 2002 kristalse aluskorra digitaalsed kaardid mõõtkavas 1:200 000 (EGK kaardiserver). Trükikaartide mõõtkava on 1:400 000.

Pinnakatte geoloogilise kaardi seletuskirja leiad siit.
Aluspõhja geoloogilise kaardi seletuskirja leiad siit.
Aluskorra geoloogilise kaardi seletuskirja leiad siit. V.t ka aluskorra skemaatilist kaarti, läbilõikeid ja trükikaardi legendi

Maavarade kaardistamine

Pinnakatte, aluspõhja ja aluskorra maavarade alaseid otsinguid ning uuringuid on kaardistamise osakond teinud alates 1972. aastast. Alustati kvaliteetse killustiku tootmiseks sobiliku kristalse kivimi otsinutega Hiiumaal Palukülas. Aastatel 1979 ja 1982 jätkati analoogsete uuringutega Maardu (Neeme) graniidimassiivi piirkonnas. Hiljem, 2001. aastal lisandusid veel lubjakivi leiukohtade uuringud Hiiumaal (Ninametsa, Paluküla, Suuremõisa) ja Tallinna ümbruses (Vatsla) ning Ubja põlevkivileiukohas. Samuti on tehtud liiva ja kruusa leiukohtade uuringud (Vaivara valla maavarade alane ülevaade, Linnuse ja Sõmeru uuringuruumid 2009).

Merealade kaardistamine

Merealade süstemaatiline kaardistamine algas 1981. aastal koos Eesti territoriaalmere uuringutega. Merepõhja geoloogilised kaardid koostati mõõtkavas 1:500 000 ja 1:200 000.

Aastatel 1994–2008 tehti geoloogilisi merepõhja setete uuringuid nendel mereäärsetel aladel, mille kohta koostati kaardilehti mõõtkavas 1:50 000. Kaardistamisega on seotud ka liiva ja kruusa otsingud merepõhjast. Neid töid on tehtud tihedas koostöös meregeoloogia ja geofüüsika osakonnaga. Viimased suuremad geoloogilis-geofüüsikalised uuringud tehti 2010. aastal Suur-Pakri saare ümbruse rannanõlval ja merepõhjas ning Kurkse väinas.

Eriotstarbeline geoloogiline kaardistamine

 

Eriotstarbeline geoloogiline kaardistamine ja temaatilised geoloogilised uuringud on seotud looduse üksikobjektide (Kärdla ja Neugrundi meteoriidikraater, Balti klint) ja spetsiifilisest maapõue kasutusest lähtuvate piirkondade geoloogilise ehituse uurimisega nagu näiteks võimalik tuumajaama asukoht Suur-Pakri saarel ning Maardu graniidimassiiv.