Laboratoorium

Kontaktinfo

Akrediteeritud laboratoorium omab 50 aasta jooksul kogunenud kogemusi kivimite, setete, pinnase, turba, põhjavee, pinnasevee ja joogivee analüüside tegemiseks.

Analüüside maksumus ja tegemise aeg on kliendile soodne. Määratakse elementide ja komponentide kaupa, aga tehakse ka kompleksanalüüse.

Laboratooriumis on akrediteeritud 28 analüüsimeetodit kivimite, setete, pinnase ja maavara (ka turba) uurimiseks ning 43 analüüsimeetodit põhja-, pinna- ja joogivee uurimiseks.

Laboratooriumi akrediteeringu registreerimisnumber on L093. Labori kvaliteedi juhtimissüsteem on üles ehitatud EVS-EN ISO 17025:2006 standardi alusel. Laboratoorium omab Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteeringut aastast 2002. Korduv akrediteering kehtib alates 20.06.2012.

Alates 21.05.2012 omab Eesti Geoloogiakeskuse labor Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteeringut (tunnistus PT 01) kui võrdluskatsete korraldaja põhjavee valdkonnas, vastates EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 nõuetele. Kord aastas korraldatakse põhjavee võrdluskatseid.

Laboratoorium osaleb:

  • WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories) pinnase proovide võrdluskatsete ISE programmis (International Soil-analytical Exchange Programme) neli korda aastas.
  • Quality Control võrdluskatsete programmis põhja- ja joogivee osas kaks korda aastas.
  •  vabariiklikes põhja-ja pinnavee võrdluskatsetes.

Laboratooriumi teenused ja hinnakiri