Nõukogu

Osaühingu nõukogu on viieliikmeline. Kolm liiget määratakse osaühingut valitseva Keskkonnaministeeriumi poolt ja kaks Rahandusministeeriumi poolt. Osaühing nõukogu valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe.

Agnes Unnuk
esimees (+372) 626 2936 agnes.unnuk@envir.ee
Kaupo Raag
liige (+372) 611 3538 kaupo.raag@fin.ee
Ando Leppiman
liige (+372) 6256481 ando.leppiman@mkm.ee
Lembit Kaljuvee
liige (+372) 5182321 lembit.kaljuvee@gmail.com