Author Archives: Anne Põldvere

Seminar Kirde-Eesti tööstuspiirkondade pinnase keskkonnaseisundist

Posted ago by Anne Põldvere

Kolmapäeval, 11. detsembril kell 16.00 toimub Eesti Geoloogiakeskuses keskkonnaekspert Valter Peterselli seminar teemal “Kirde-Eesti tööstuspiirkondade pinnase (muldade) keskkonnaseisundi uurimine”. Seminaril antakse ülevaade aastatel 2011–2013 toimunud töö tulemustest. Uuringut taotles Eesti Geoloogia Selts, uuringu tegi Eesti Geoloogiakeskus, tööd rahastas SA Keskkonnainvesteeringute …

Kutse Natura-hindamise koolitusele

Posted ago by Anne Põldvere

Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium ja Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing kutsuvad teid osalema projekti „Eesti ja teiste EL riikide Natura-hindamise praktika uuring ning selle baasil Natura-hindamise läbiviimiseks juhendmaterjali koostamine“ tulemuste tutvustusel ning praktilisel Natura hindamise koolitusel. Projekti ja koolituse läbiviimist toetab KIK. Koolitusele …

Olavi Tammemäe vestlusõhtu Sulawesi saarest 9. mail kell 16.00

Posted ago by Anne Põldvere

Eesti Geoloogia Seltsi vestlusõhtu: Olavi Tammemäe  “Sulawesi – saar Indoneesia saarestikus – kultuurist ja loodusest” 9. mail kell 16.00 Eesti Geoloogiakeskus, Kadaka tee 82. Filmis: pealinn Makassar, ujuvkülad Danau järvel, Tanah Toraja – traditsioonilised külad, maastikud, matmiskombed, koobashauad kaljuseintes ja …

Eesti ehitusmaavarad EGK kodulehel

Posted ago by Anne Põldvere

Eesti ehitusmaavarade kodulehelt maavarad.egk.ee leiad: terminite seletused; varustuskindluse selgituse ja arengukava “Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020”; ülevaate paekivi varust Eestis; ülevaate lubja- ja dolokivi kaevandamisest aastatel 2004–2010; 56 lubja- ja dolokivi karjääri andmed, asukohad kaardil, fotod ja videod. Kodulehe tutvustust …

XII Eesti Mäekonverents 3. mail 2013

Posted ago by Anne Põldvere

XII Eesti Mäekonverents toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Konverents algab kell 11.00 ekskursiooniga AS Eesti Energia Kaevandused Narva karjääri, millele järgnevad ettekanded ja diskussioonid, kuhu on kaasatud nii spetsialistid kui ka omavalituste ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad. Konverentsi ajaks valmib konverentsi digitaalne …