Author Archives: Anne Põldvere

Kutse Natura-hindamise koolitusele

Posted ago by Anne Põldvere

Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium ja Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing kutsuvad teid osalema projekti „Eesti ja teiste EL riikide Natura-hindamise praktika uuring ning selle baasil Natura-hindamise läbiviimiseks juhendmaterjali koostamine“ tulemuste tutvustusel ning praktilisel Natura hindamise koolitusel. Projekti ja koolituse läbiviimist toetab KIK. Koolitusele …

Olavi Tammemäe vestlusõhtu Sulawesi saarest 9. mail kell 16.00

Posted ago by Anne Põldvere

Eesti Geoloogia Seltsi vestlusõhtu: Olavi Tammemäe  “Sulawesi – saar Indoneesia saarestikus – kultuurist ja loodusest” 9. mail kell 16.00 Eesti Geoloogiakeskus, Kadaka tee 82. Filmis: pealinn Makassar, ujuvkülad Danau järvel, Tanah Toraja – traditsioonilised külad, maastikud, matmiskombed, koobashauad kaljuseintes ja …

Eesti ehitusmaavarad EGK kodulehel

Posted ago by Anne Põldvere

Eesti ehitusmaavarade kodulehelt maavarad.egk.ee leiad: terminite seletused; varustuskindluse selgituse ja arengukava “Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020”; ülevaate paekivi varust Eestis; ülevaate lubja- ja dolokivi kaevandamisest aastatel 2004–2010; 56 lubja- ja dolokivi karjääri andmed, asukohad kaardil, fotod ja videod. Kodulehe tutvustust …

XII Eesti Mäekonverents 3. mail 2013

Posted ago by Anne Põldvere

XII Eesti Mäekonverents toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Konverents algab kell 11.00 ekskursiooniga AS Eesti Energia Kaevandused Narva karjääri, millele järgnevad ettekanded ja diskussioonid, kuhu on kaasatud nii spetsialistid kui ka omavalituste ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad. Konverentsi ajaks valmib konverentsi digitaalne …

Fotod XXI Aprillikonverentsilt

Posted ago by Anne Põldvere

5. aprillil toimunud XXI Aprillikonverentsil “Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis – olevik ja tulevik” oli 175 osalejat, kes kuulasid 22 ettekannet. Konverentsil osalejaid ja ettekandjaid pildistas Tõnis Saadre. Üritust toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Vaata fotolehte: PDF (3.42 MB)