EGK

Head kolleegid ja koostööpartnerid

Posted ago by Jana Laar

Keskkonnaminister võttis 29.09.2017 vastu otsuse nr 1-3/17/12  OÜ Eesti Geoloogiakeskus likvideerimise kohta. Põhitegevusalal tegutsemine lõpetati 31.12.2017. Likvideerimisprotsess viiakse lõpule 2018. aasta jooksul. Töötajate e-postiaadressid töötavad 2018. aasta esimestel kuudel. Lisainfot saab e-posti või telefoni teel. Vabandame ebamugavuste pärast! Üldinfo: Tel: …

Soome lahe trilateraalse ekspertgrupi töökoosolek Helsingis

Posted ago by Sten Suuroja

Soome lahe trilateraalse ekspertgrupi kahepäevane (30.12-01.12) töökoosolek toimus Soome Keskkonnainstituudi (SYKE) korraldamisel Helsingis. Koosolekul leidis arutust rahvuslike (Eesti-Soome-Vene) töögruppide tegevus, Soome lahe trilateraalse koostöö 50 aasta tegevuse tähistamine, Teaduspäeva korraldamine kevadel St.-Peterburgis. Vaadati läbi ja tehti  ettepanekud Teaduse Teekaardi täiendamiseks. …

EMODdnet Geology projekti ja EuroGeoSurvey mereekspertgrupi töökoosolek Roomas

Posted ago by Sten Suuroja

Emodnet programmi eesmärgiks on püstitatud aastaks 2020 koostada Euroopa merepõhja kaart ja koondada selle juurde kuluv andmestik. Meregeoloogia grupp on koostanud vastavateemalise andmestiku mõõtkavas 1:1 mil ja 1:250 000 kahes eelnevas projekti faasis. Käesoleva projekti raames koondatakse andmestik võimalikult suure …

Põhja-Korea tuumapommikatsetus registreeriti Eestis

Posted ago by heidi

Põhja-Korea korraldas järjekordse tuumapommiplahvatuse 03.09.2017 kl 03:30 UTC. Seismilise sündmuse magnituud oli U.S. Geological Survey andmetel 6,3 ning Norra uuringuasutuse NORSAR andmetel 5,8 – ehk suurem kui ühegi Põhja-Korea senise pommikatsetuse puhul. Eesti seismojaamad salvestasid sündmuse selgelt – ülevalt alla: …

Maavärin merealal Hiiumaa ja Vormsi vahel 15.07.2017

Posted ago by heidi

15.07.2017 kl 08:01 UTC (11:01 EET) toimus magnituudiga 2,1 maavärin merealal Hiiumaa ja Vormsi vahel, Kakralaiust põhjas 12 km sügavusel. Hiiumaa-Vormsi-Haapsalu piirkonnas on viimaste sajandite jooksul täheldatud mitu maavärinat, millest märkimisväärseim on olnud magnituudiga 4,5 Osmussaare maavärin 1976. a. Kõige …