Geoloogiline kaardistamine

“The European Planetary Science Congress 2017” Riias

Posted ago by Sten Suuroja

17.-22. septembrini 2017 toimus Riias kongress  “The European Planetary Science Congress 2017”  (EPSC), millel osales 808 delgaati 40 maalt (http://www.epsc2017.eu). Seekordsel kongressil leidsid erilist tähelepanu Eesti  meteoriidikraatrid. Neugrundi impaktstrukuuri ja Tsöörikmäe kraatrite viimaste uuringute tulemused leidsid kajastust nii konverentsi pressiuudises kui …

Tallinn-Helsingi tunneli rajamisel saab kasutada ka tunneli puurimise masinat TMB (Tunnel boring machine)

Posted ago by Sten Suuroja

Soome ja Eesti geoloogid koos Helsingi linnavalitsuse esindajatega käisid Norras tutvumas Follo raudteetunneli rajamisega Oslo (lõuna) ja Ski vahel. Follo tunnelist, mis on praegu Norra suurim infrastruktuuri ettevõte, saab selle valmimisel pikim Norra ja ka põhjamaade raudteetunnel (22 km pikkune …

Arbavere puursüdamikehoidlate remont (III etapp)

Posted ago by Jekaterina Nezdoli

Projekti “Arbavere puursüdamikehoidlate remont (III etapp)” tulemused: Arbavere puursüdamike hoidlad

IQUAME 2500 töötuba

Posted ago by Jekaterina Nezdoli

Viibisin 31.maist 31. juunini Berliinis, osalemaks nn IQUAME 2500 töötoas. Rahvusvahelise kvaternaariteaduste liidu INQUA egiidi all toimuv ning Saksa geoloogiateenistuse BGR veetav IGUAME (International Quaternary Map of Europe)  projekt püüab luua uue, digitaalse Euroopa pinnakatte kaardi mõõtkavas 1 : 2 500 000. …

Õppeekspositsioon “Eesti maapõu”

Posted ago by Anne Põldvere

On valminud õppeekspositsiooni “Eesti maapõu” rajamise kontseptsioon Eesti Geoloogiakeskuse Palkoja (varem tuntud kui Arbavere) välibaasi Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Arbavere külas, 70 km kaugusel Tallinnast. Seni on Palkoja välibaas olnud geoloogilisel kaardistamisel töötanud personali töö- ja majutuskohaks ning geoloogia eriala üliõpilaste …