Hüdrogeoloogia

Puurkaevude hüdrogeoloogilis-geofüüsikalisete tööde juhend

Posted ago by Siim Tarros

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabiga on valminud geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna töötajate poolt koostatud juhend hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste uuringute tegemiseks. Käsitletud on asutuses kasutuselolevaid Robertson Geologging Ltd. poolt toodetud geofüüsikalisi mõõtevahendeid puurkaevudes ja -aukudes mõõtmiste tegemiseks. Kuigi juhend on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaspetsialistidele ja …

Puurkaevude ja puuraukude geofüüsikalised uuringud

Posted ago by Siim Tarros

Valminud on informatiivne voldik geofüüsikaliste uuringute kohta. Teise nimetusega tuntud kui karotaaž hõlmab endas puurkaevus tehtavaid mõõtmisi, mille tulemusel saab hinnata puurkaevu seisukorda. Samas on võimalik täpsustada puurkaevuga avatud geoloogilist läbilõiget ning uurida erinevaid veekihte. © Eesti Geoloogiakeskus 2017 Palume …

Postimees avaldas Rein Perensi arvamuse Nabala looduskaitsealast

Posted ago by Jekaterina Nezdoli

Hüdrogeoloog Rein Perensi arvamust Nabala looduskaitseala kohta võite lugeda Postimehest. Rein Perens: Nabala kaitsjad vaatavad teaduslikest faktidest mööda

Puurkaevu geofüüsikalised uuringud ehk karotaaž

Posted ago by Siim Tarros

Täienenud on puurkaevude geofüüsikaliste uuringute info EGK kodulehel. http://www.egk.ee/osakondade-teenused/hudrogeoloogilised-uuringud/puurkaevu-geofuusikalised-uuringud/ Eesti Geoloogiakeskus on viimaste aastate jooksul jõudsalt täiendanud koostöös KIK-iga puurkaevude ja -aukude geofüüsikaliste uuringute varustust ning arendanud tööde metoodikat. Viimase viie aasta jooksul on mõõdetud ja analüüsitud üle paarisaja puurkaevu …

IUGS–GEM põhjaveeteemaline seminar Vilniuses

Posted ago by Kristiina Ojamäe

IUGS–GEM põhjaveeteemaline seminar ja töötuba toimus 3.-5.06.15 Vilniuses. Osa võtsid erinevate riikide geoloogiateenistuste hüdrogeoloogid: IAH (International Association of Hydrogeologists) president Kanadast, asepresident Venemaalt, hüdrogeoloogid Leedust, Jaapanist, Aserbaidžaanist, Horvaatiast ja Poolast. Seminar peeti teemal „Use of Groundwater for drinking water supply …