Meregeoloogia ja geofüüsika

“The European Planetary Science Congress 2017” Riias

Posted ago by Sten Suuroja

17.-22. septembrini 2017 toimus Riias kongress  “The European Planetary Science Congress 2017”  (EPSC), millel osales 808 delgaati 40 maalt (http://www.epsc2017.eu). Seekordsel kongressil leidsid erilist tähelepanu Eesti  meteoriidikraatrid. Neugrundi impaktstrukuuri ja Tsöörikmäe kraatrite viimaste uuringute tulemused leidsid kajastust nii konverentsi pressiuudises kui …

Põhja-Korea tuumapommikatsetus registreeriti Eestis

Posted ago by heidi

Põhja-Korea korraldas järjekordse tuumapommiplahvatuse 03.09.2017 kl 03:30 UTC. Seismilise sündmuse magnituud oli U.S. Geological Survey andmetel 6,3 ning Norra uuringuasutuse NORSAR andmetel 5,8 – ehk suurem kui ühegi Põhja-Korea senise pommikatsetuse puhul. Eesti seismojaamad salvestasid sündmuse selgelt – ülevalt alla: …

Puurkaevude hüdrogeoloogilis-geofüüsikalisete tööde juhend

Posted ago by Siim Tarros

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabiga on valminud geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna töötajate poolt koostatud juhend hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste uuringute tegemiseks. Käsitletud on asutuses kasutuselolevaid Robertson Geologging Ltd. poolt toodetud geofüüsikalisi mõõtevahendeid puurkaevudes ja -aukudes mõõtmiste tegemiseks. Kuigi juhend on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaspetsialistidele ja …

‘EMODnet Geology’ jätkuprojekti avakoosolek Espoos

Posted ago by Sten Suuroja

EMODnet Geology jätkub kolmanda projektiga (lepingu viide: EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 – Lot 1/SI2.750862 Lot 1 -Geology), mille tellijaks on Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet EASME (http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easme_et). Projekti eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide poolt kogutud geoloogiliste andmete ja metaandmete koondamine, neile juurdepääsu hõlbustamine ja …

Puurkaevude ja puuraukude geofüüsikalised uuringud

Posted ago by Siim Tarros

Valminud on informatiivne voldik geofüüsikaliste uuringute kohta. Teise nimetusega tuntud kui karotaaž hõlmab endas puurkaevus tehtavaid mõõtmisi, mille tulemusel saab hinnata puurkaevu seisukorda. Samas on võimalik täpsustada puurkaevuga avatud geoloogilist läbilõiget ning uurida erinevaid veekihte. © Eesti Geoloogiakeskus 2017 Palume …