Meregeoloogia ja geofüüsika

Puurkaevude hüdrogeoloogilis-geofüüsikalisete tööde juhend

Posted ago by Siim Tarros

Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) kaasabiga on valminud  geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna töötajate poolt koostatud juhend hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste uuringute tegemiseks. Käsitletud on asutuses kasutuselolevaid Robertson Geologging Ltd. poolt toodetud geofüüsikalisi mõõtevahendeid puurkaevudes ja -aukudes mõõtmiste tegemiseks. Kuigi juhend on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaspetsialistidele …

‘EMODnet Geology’ jätkuprojekti avakoosolek Espoos

Posted ago by Sten Suuroja

EMODnet Geology jätkub kolmanda projektiga (lepingu viide: EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 – Lot 1/SI2.750862 Lot 1 -Geology), mille tellijaks on Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet EASME (http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easme_et). Projekti eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide poolt kogutud geoloogiliste andmete ja metaandmete koondamine, neile juurdepääsu hõlbustamine ja …

Puurkaevude ja puuraukude geofüüsikalised uuringud

Posted ago by Siim Tarros

Valminud on informatiivne voldik geofüüsikaliste uuringute kohta. Teise nimetusega tuntud kui karotaaž hõlmab endas puurkaevus tehtavaid mõõtmisi, mille tulemusel saab hinnata puurkaevu seisukorda. Samas on võimalik täpsustada puurkaevuga avatud geoloogilist läbilõiget ning uurida erinevaid veekihte. © Eesti Geoloogiakeskus 2017 Palume …

Tallinn-Helsingi tunneli rajamisel saab kasutada ka tunneli puurimise masinat TMB (Tunnel boring machine)

Posted ago by Sten Suuroja

Soome ja Eesti geoloogid koos Helsingi linnavalitsuse esindajatega käisid Norras tutvumas Follo raudteetunneli rajamisega Oslo (lõuna) ja Ski vahel. Follo tunnelist, mis on praegu Norra suurim infrastruktuuri ettevõte, saab selle valmimisel pikim Norra ja ka põhjamaade raudteetunnel (22 km pikkune …

Trilateraalne Soome lahe teadusfoorum Helsingis

Posted ago by Sten Suuroja

Kahepäevasel konverentsil, mis toimus Soome Keskonnainstituudis (SYKE) 30. november–1. detsember käsitleti teemasid: eutrofeerumine; bioloogiline ja geoloogiline mitmekesisus; reostus ja ökosüsteemi tervis; kalad ja kalandus; meresõiduohutus; mereala ruumiline planeerimine; kliimamuutused. Foorumi käigus toimus Soome lahe ekspertgrupi koosolek. Ekspertgrupis on iga teema …