Rakendusgeoloogia ja maavarad

Rein Ramst
osakonnajuhataja (+372) 672 0089 rein.ramst@egk.ee
Rein Sinisalu
vanemgeoloog (+372) 672 0089 sinisalu@egk.ee
Maare Rändur
vanemgeoloog (+372) 672 0089 maare@egk.ee
Tiia Tuuling
vanemgeoloog tiia.tuuling@egk.ee
Merike Rass
geoloogiatehnik (+372) 672 0374 rass@egk.ee
Vjatšeslav Potapenko
puurseadmejuht
Aivar Arumäe
puurseadme käitaja abi (+372) 672 0089 aivar.arumae@egk.ee

Osakonna tegevused