‘EMODnet Geology’ jätkuprojekti avakoosolek Espoos

EMODnet Geology jätkub kolmanda projektiga (lepingu viide: EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 – Lot 1/SI2.750862 Lot 1 -Geology), mille tellijaks on Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet EASME (http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easme_et). Projekti eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide poolt kogutud geoloogiliste andmete ja metaandmete koondamine, neile juurdepääsu hõlbustamine ja teenuse pakkumine andmete kasutamiseks. Projektis osaleb 36 parnerit ja 5 lepingupartnerit 30-st Euroopa riigist. Projekti juhib Soome Geoloogiateenistus. Projekti koordineerib EASME ning  Euroopa Komisjoni Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat.

Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet merepõhja kohta: substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus) senisest täpsemas mõõtkavas kui  1:250 000. Andmestik avaldatakse EMODnet’i Geoloogia portaalis.
Info EMODnet-Geology pilootprojekti kohta: http://www.emodnet-geology.eu/.

This entry was posted in Meregeoloogia ja geofüüsika and tagged . Bookmark the permalink.