EMODdnet Geology projekti ja EuroGeoSurvey mereekspertgrupi töökoosolek Roomas

Emodnet programmi eesmärgiks on püstitatud aastaks 2020 koostada Euroopa merepõhja kaart ja koondada selle juurde kuluv andmestik. Meregeoloogia grupp on koostanud vastavateemalise andmestiku mõõtkavas 1:1 mil ja 1:250 000 kahes eelnevas projekti faasis. Käesoleva projekti raames koondatakse andmestik võimalikult suure mõõtkavaliselt. Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet järgmiste teemade kohta: substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus); geoloogilised sündmused ja nende tõenäosus ning maavarad. Rannikute kohta esitatakse rannikualade tüübid ja andmed protsesside kohta, erosiooni ja akumulatsiooni kiirused. Uudsena lisatakse andmed ka merepõhja kultuurmaastike kohta.

EuroGeoSurveys (EGS) on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab Euroopa Geoloogiateenistusi. EGS tegutseb Euroopa tasandil, tehes koostööd erinevate EL institutsioonidega tööstuse, hariduse ja teaduse valdkonnas ning korraldades vastavaid ekspertiise.

Mereekspertgrupp käib koos vähemalt korra aastas ja koostab ka perioodiliselt aastaaruande.

EGK poolt osales mõlemal üritusel Sten Suuroja.

This entry was posted in EGK. Bookmark the permalink.