Eesti ehitusmaavarad

Eesti ehitusmaavarade kodulehelt (maavarad.egk.ee) leiad:

 • terminite seletused;
 • varustuskindluse selgituse ja arengukava “Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020”;
 • ülevaate paekivi varust Eestis;
 • ülevaate lubja- ja dolokivi kaevandamisest aastatel 2004–2010;
 • 56 lubja- ja dolokivi karjääri andmed, asukohad kaardil, fotod ja videod.

Rubriikide juures on lingid seadustele, määrustele jt. täiendavatele dokumentidele.

Eesti ehitusmaavarad on:

 • lubjakivi (ehitus-, tehnoloogiline ja tsemendilubjakivi ning täitematerjal);
 • dolokivi (ehitus-, tehnoloogiline ja viimistlusdolokivi ning täitematerjal);
 • kristalliinne ehituskivi (ehk graniit, ei jaotata);
 • liiv (ehitus- ja tehnoloogiline liiv ning täitematerjal, edaspidi täiteliiv);
 • kruus (ehituskruus ja täitematerjal ehk täitekruus);
 • savi (tsemendi-, raskeltsulav, keraamiline ja keramsiidisavi).

Vaata – maavarad.egk.ee

© 2012 MTÜ GEOGUIDE BALTOSCANDIA