Eesti geotoobid

Viimastel aastatel on Eesti geoloogid aktiivselt osalenud ProGEO (The European Association for the Conservation of Geological Heritage) tegevuses. ProGEO on seadnud oma peamiseks ülesandeks seista hea Euroopa mitmekesise maastikupildi ning fossiilide ja mineraalide leiukohtade säilumise eest. Geotoopidena käsitleb ProGEO maastikke, maastike osi, mineraale ja fossiile ning nende leiukohti.

Eesti kuulub ProGEO Põhja-Euroopa töögruppi, kuhu kuuluvad veel Holland, Iirimaa, Island, Leedu, Loode-Venemaa, Läti, Norra, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Taani, Valgevenemaa. Viimasel ajal on töögrupi oluliseks tegevuseks olnud välja selgitada Põhja-Euroopa silmapaistvaimad geoloogilised mälestusmärgid ehk geotoobid. Ülesande täitmiseks on igal töögruppi kuuluval riigil vaja kõigepealt välja valida oma maa silmapaistvaimad geotoobid.

Eestis geoloogid on selle küsimusega tegelnud paar aastat. Aktiivsed seltsi liikmed mäletavad kindlasti seltsi 15 aastakoosolekul korraldatud ankeetlehti millele kirja pandud 53 Eesti kaunima loodusmälestise hulgast paluti välja valida 30. lGeoloogiakeskuse koduleheküljel oli samuti võimalik nimetatud küsimuses arvamust avaldada. 1999 aasta oktoobris avaldati kodulehekülje aadress koos geotoopide asukohakaardiga “Eesti Päevalehes”. Pärast selle artikli avaldamist aktiviseerus kodulehekülje külastamine märgatavalt. Maksimaalselt kogunes nimistusse 53 geotoopi. Lõpliku nimistu Eesti esinduslikematest geotoopidest, mis ka Põhja-Euroopa geoloogilise arengu seisukohalt vaadates olulised oleksid, tegi Eesti Geoloogia Seltsi poolt geotoopide kaitse jälgimiseks ellu kutsutud komisjon koosseisus Dimitri Kaljo, Tõnu Meidla, Avo Miidel, Guido Paalme, Enn Pirrus, Rein Raudsep ja Krista Täht. Komisjoni liikmed arutasid väljapakutud geotoopide nimekirja üksipulgi läbi kaaludes iga paljandi, rändkivi, koobastiku jms tähtsust nii Eesti kui meie naabermaade geotoopide taustal. Lõppnimekirja valiti 25 geotoopi. Nende hulgas on rida aluspõhjapaljandeid, 3 meteoriidikraatrit, 3 rändrahnu, 3 karstiala, 1 koobaste kompleks ja 9 kvaternaariajastul tekkinud pinnavormi.

Loe edasi ja vaata pilte EGEOSi leheküljelt…