Mis on geotoobid?

Geotoobi mõiste lahtiseletamiseks olgu siinkohal ära toodud kolm teineteisest veidi erinevat definitsiooni.

Geotoobid on geoloogilisest ja geomorfoloogilisest seisukohast lähtudes väärtuslikud ja tundlikud maastiku osad. (Stürm 1994).

Geotoop on geoloogiline või geomorfoloogiline maastik või selle osa, millel on silmapaistev ja asendamatu väärtus maa, regiooni või kontinendi geoloogilise ajaloo mõistmisel (Wimbledon et al., 1997).

Geotoobina vaadeldakse Maa ajaloo seisukohalt väärtuslikku maastikuosa oma iseloomulike elementide, struktuuride ja vormidega, mida kaitstakse kahjustava mõju eest. (Kask, Grube 1993).