Neugrundi ja Kärdla kraater

 

Eesti territoriaalmeres, Osmussaare ja Krassi saare vahel paiknev Neugrundi meteoriidikraater on madalmeres kõige paremini säilinud  kraater maailmas.

Hiiumaal, Kärdla linna lähedal asuv Kärdla meteoriidikraater on maailma üks paremini säilinud ja paremini uuritud mattunud meteoriidikraatritest.

 

Varapaleosoikumi madalmeres tekkinud Kärdla ja Neugrundi meteoriidikraatrite võrdlus

KÄRDLA KRAATER

NEUGRUNDI KRAATER

Kraatri asukoht

Kärdla lähistel, Hiiumaal Soome lahes, Osmussaare lähistel

Pinnavormi tekke uurimise periood

1967–1981 1995–1998

Uuringumeetodid

Puuritud > 160 puuraugu (uuritud puursüdamikku ~22 km), gravimeetria, magnetomeetria, elektromeetria, 3D struktuurimudelite koostamine erinevatel tasanditel Rändkivide ja kivimite läbilõigete uurimine nii maismaal kui meres (sh puuritud 5 puurauku), merepõhja seismoakustiline profileerimine, merepõhja vaatlused külgvaate sonari ja robotkaameraga, 3D struktuurimudelite koostamine

Geoloogilised uuringud

Kaardistamine, maavarade otsingud ja uuringud, hüdrogeoloogilised uuringud Merepõhja geoloogiline kaardistamine

Tekke aeg

455 miljonit aastat tagasi 535 miljonit aastat tagasi

Tekke põhjus

meteoriidiplahvatus meteoriidiplahvatus

Kraatri tekkeaegse paiga iseloomustus
Keskkond

Meres, ~100 km rannast Meres, ~100 km rannast

Veekihi paksus tekke ajal

100–200 m 100–200 m

Plahvatusel läbistatud kivimikihid

Paleoproterosoikumi moondekivimid: ~240 m; Kambriumi settekivimid (liivakivid,
aleuroliit, savid): ~140 m; Ordoviitsiumi settekivimid (lubjakivid): ~20 m
Kambriumi settekivimid (liivakivid, aleuroliit, savid): ~120 m. Lubjakivid puudusid

Kraatrisüviku läbimõõt ja sügavus

Läbimõõt 3,5 km, sügavus 500 m, keskel kerge (kõrgus 130 m, läbimõõt 800 m ) Läbimõõt 5,5 km, sügavus teadmata, andmed keskkerke kohta puuduvad. Lubjakividega kaetud süvikut kutsutakse Neugrundi madalikuks. Madalikku ümbritseb 200–500 m lai ja 20–70 m sügav kanjon

Ringvall

Läbimõõt 4 km, laius 1 km, kõrgus 110 m Läbimõõt 9 km, laius 2,5–3 km, kõrgus 50–100 m, kolm ringahelikku: sisemine monoliitne, kaks välimist koosnevad kristalse aluskorra ja settekivimite tugevasti tõstetud või deformeeritud hiidplokkidest

Ringmurrang

Läbimõõt 12–15 km, purustused seni teada vaid settekivimite lasundis Läbimõõt 20–21 km, purustused kristalsetes kivimites

Plahvatusel tekkinud bretšad

Visuaalselt, mineraloogiliselt ja keemiliselt väga sarnased. Granitoidsed bretšad on tavaliselt kaaliumiga rikastatud ning naatrium ja kaltsium on väljakantud. Kvartsi teradel on mikroskoopilised paralleelsed, löögi tagajärjel tekkinud moonde jäljed (planar deformation features, PDF). Mikroskoopilisi lõhesid on leitud ühe sentimeetri kohta 100–400, mis viitab 10–14 GPa suurusele plahvatusest tingitud rõhule.
Kohapeal purunenud kivimist bretšad, väljapaiskunud kivimite tagasilangenud osadest bretšad ja veevooludest (tsunami jms) kantud materjalist bretšad sisaldavad kristalse aluskorra ja erivanuseliste settekivimite fragmente. Mandriliustiku poolt transporditud kristalse aluskorra kivimi fragmentidest koosnevat bretšat on leitud kraatri ümbrusest kuni 10 000 km2 suuruselt alalt.

Impaktsulami lääts kraatris

Puudub, ei ole iseloomulik meres tekkinud kraatritele Puudub, ei ole iseloomulik meres tekkinud kraatritele

Väljapaisatud materjali kiht

Selgesti äratuntav kuni 30 km raadiuses ümber kraatri. PDF jälgedega kvartsi teradega kihi paksus ulatub kuni 2,6 m. Raskesti äratuntav. Kraatrist väljapaisatud materjal katab Alam-Kambriumi liivakive. Äratuntav üksnes PDF jälgedega kvartsi terade järgi.

ARTIKLID TEADUSAJAKIRJADES JA RAAMATUTES

Neugrundi meteoriidikraatrist

Suuroja, K. & Suuroja, S. 2000. Neugrund structure – the newly discovered submarine early Cambrian impact crater. Impacts and the Early Earth. Lecture Notes in Earth Sciences (Gilmour, I. & Koeberl, C., eds), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 91, 389–416.
Suuroja, S. & Suuroja, K. 2004
. The Neugrund Marine Impact Structure (Gulf of Finland, Estonia). Cratering in Marine Environments and on Ice (Dypvik, H, Burchell, M., Claeys, P., eds). Impact studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 75–95.
Suuroja, K. & Suuroja, S., 2010
. The Neugrund meteorite crater on the seafloor of the Gulf of Finland. Baltica, Vilnius, 23 (1), 47– 58. PDF (1.38 MB)

Osmussaare ehk Neugrundi bretšast

Suuroja, K., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Kohv, M., Mahaney, W. C., Suuroja, S. 2003. The Osmussaar Breccia in northwestern Estonia – evidence of a ~475 Ma earthquake or an impact? Impact Markers in the Stratigraphic Record (Koeberl, C. & Martinez-Ruiz, F. C., eds). Impact studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 333–347.

Kärdla kraatrist

Puura, V. & Suuroja, K. 1992. Ordovician impact crater at Kärdla, Hiiumaa Island, Estonia. Terrestrial impact craters and craterform structures with a special focus on Fennoscandia (Pesonen, L. J. & Henkel, H. eds). Tectonophysics, 216, 143–156.
Suuroja K. 2002. Natural Resources of the Kärdla Impact Structure, Hiiumaa Island, Estonia. Impacts in Precambrian Shields (Plado, J. & Pesonen, L. eds). Impact Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 295–306.
Suuroja, K., Suuroja, S., All, T., Floden, T. 2002. Kärdla (Hiiumaa Island, Estonia) – the buried and well-preserved Ordovician marine impact structure. Deep sea Research II: Topical Studies in Oceanography, 49, 1121–1144.
Suuroja, S. & Suuroja, K. 2006. Kärdla Impact (Hiiumaa Island, Estonia) – Ejecta Blanket and Environmental Disturbances. Biological Processes Associated with Impact Events (Cockell, C., Gilmour, I., Koeberl, C. (eds). Impact Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 309–333.

Doktoritööd Neugrundi ja Kärdla kraatrist

Suuroja, K. 2008. Geology and lithology of the early Palaeozoic marine impact structures Kärdla and Neugrund (Estonia). Ph. D. thesis, Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Tartu University Press, 234 pp.
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/6931/suurojakalle.pdf?sequence=1

Suuroja, S. 2007. Comparative Morphological Analysis of the Early Paleozoic Marine Impact Structures Kärdla and Neugrund, Estonia. Ph. D. thesis, Department of Mining, Tallinn University of Technology, TUT Press, 185 pp.
http://digi.lib.ttu.ee/i/?141 (PDF, 16.8 MB)