Neugrundi kraater

Läänemeres avastati Eesti suurim meteoriidikraater: Osmussaare ja Pakri saarte vahel Läänemere põhjas Eesti suurima, seitsmekilomeetrise läbimõõduga meteoriidikraatri.

Eesti geoloogiakeskuse geoloog Kalle Suuroja ütles BNSile, 1999. aastal, et kraater on umbes 475 miljonit aastat vana ning on aegade jooksul mattunud setete alla, kuid jääaja lõpus taas osaliselt paljastunud. Kraater asub Neugrundi madaliku all.

Selgesti on Suuroja sõnutsi näha kraatri vall ja osa vallisisesest süvikust.

Suuroja sõnul tekkis geoloogidel kahtlus, et Läänemere põhjas võib olla suur meteoriidikraater, kui Loode-Eesti rannikul ja Osmussaarel avastati hulgaliselt kristalse aluspõhjaga purustatud rahne. “Meteoriit tekitas maapinnale langedes seitsmekilomeetrise läbimõõduga kraatri ning plahvatuse mõju ulatus mitmekümne kilomeetrini, purustades kivimeid,” selgitas Suuroja.

Geoloogi kinnitusel oli meteoriidi ja maapinna kokkupõrkel tekkinud plahvatus neli-viis korda võimsam kui seni suurim inimeste korraldatud plahvatus 1961. aastal Novaja Zemljal, kus NSV Liidu korraldatud termotuumaplahvatus tekitas kolmekilomeetrise läbimõõduga kraatri.

Suuroja ütles, et järjekordne nii suure meteoriidikraatri avastamine on inimkonnale hoiatav näide, et suured meteoriidid on aeg-ajalt maale kukkunud ja kukuvad ka edaspidi.

Maailmas on praegu avastatud paarsada mitmekilomeetrise läbimõõduga meteoriidikraatrit, suurim, 280-kilomeetrise läbimõõduga kraater asub Mehhikos. Viimaste teooriate kohaselt sai just selle meteoriidi maale langemine saatuslikuks dinosaurustele, kes surid plahvatusest tingitud kliimamuutuse tõttu välja.

Suuroja sõnul langeb miljoni aasta jooksul maale keskmiselt kaks-kolm üle kilomeetrise läbimõõduga meteoriiti. Kuni kilomeetrise läbimõõduga taevakehade maale langemise tõenäosus on üks 10 000 aasta jooksul.

Eesti on meteoriidikraatrite tiheduselt ühe ruutkilomeetri kohta maailmas esikohal. Põhjamaade suurim, 60-kilomeetrise läbimõõduga kraater asub Rootsis.

Vaata juurde: Eesti teadlased uurivad meteoriidikraatrit meres. Andres Ait, “Postimees”, 1998