Seadusandlus

Ülevaade Maapõuealasest seadusandlusest ja normeeritud tegevustest maavara- ja põhjaveevaru kasutamisel

Esitatud lingil on antud ülevaade maapõuealasest seadusandlusest ja normeeritud tegevustest maavara- ja põhjaveevaru kasutamisel. Kokkuvõte olulisematest õigusaktidest on seisuga 24.09.2015. a ning täiendava infona on lisatud ka asjakohased kommentaarid ja lingid.

Meeldivat kasutamist!