Seadusandlus

UUS! Maapõueseaduse eelnõu seisuga 2016

Maapõueseaduse eelnõu ja selle seletuskirja leiab siit.

2016. aastal on tõusnud geoloogilise uuringu loa ja kaeveloa taotluse tasumäärad

§ 121. Maavara geoloogilise uuringu loa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine

 (1) Maavara geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 400 eurot. [RT I, 15.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

 (2) Maavara geoloogilise uuringu loa ümberregistreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. [RT I, 15.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

§ 122. Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine

 (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 200 eurot. [RT I, 15.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

 (2) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ümberregistreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. [RT I, 15.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

§ 123. Maavaravaru kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine

 (1) Maavaravaru kaevandamisloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. [RT I, 15.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

 (2) Maavaravaru kaevandamisloa ümberregistreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot. [RT I, 15.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

Ülevaade maapõuealasest seadusandlusest ja normeeritud tegevustest maavara- ja põhjaveevaru kasutamisel

Kokkuvõte olulisematest õigusaktidest on seisuga 24.09.2015. a ning täiendava infona on lisatud ka asjakohased kommentaarid ja lingid.

Meeldivat kasutamist!