Seadusandlus

Maapõueseadus

1. jaanuaril 2017. aastal jõustus uus maapõueseadus, mis on kooskõlas keskkonnaseadustiku üldosa seadusega. Maapõueseadusesse tehtud muudatused aitavad korrastada ja piiritleda riigi rolli maapõue kasutamise korraldamisel ning muudavad kaevandajate jaoks regulatsiooni selgemaks.

Maapõueseaduse alusel kehtestatud määrustega saab tutvuda keskonnaministeeriumi kodulehel.

Riigi Teataja: