Trükised

Hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste mõõteseadmete

kasutamise metoodiline juhend

Metoodilise juhendi põhiliseks eesmärgiks on puurkaevude tehnilise seisundi kontrollvahendite metoodika
vastavusse viimine rahvusvaheliste standarditega. See on mõeldud eelkõige
spetsialistidele asutusesiseseks kasutamiseks.

XXV Aprillikonverentsi teesid 2017

XXIV Aprillikonverentsi teesid, 2017. Maapõueuuringud uue tee alguses, Tallinn, 60 lk.

XXIV Aprillikonverentsi teesid 2016

XXIV Aprillikonverentsi teesid, 2016. Maapõuekasutus ja keskkonnahoid, Tallinn, 58 lk.

AP-teesid_2016

Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised 12/1

Eesti Geoloogiakeskuse Toimetiste number 12/1 on pühendatud valdavalt XXIII Aprillikonverentsil esitatud ettekannete baasil kirjutatud artiklitele.

Kaheksa artiklit XXIII Aprillikonverentsi teemadel (pdf):

EGK_toimetised_12_1

EESTI GEOLOOGIAKESKUSE TRÜKISED 1991–2015

MONOGRAAFIAD

Maavaradest ülevaatlikult
Raudsep, R., Räägel, V., Savitskaja, L., Orru, M., Kattai, V. 1993. Eesti maapõuerikkusi. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 64 lk.

Põlevkivist

Kattai, V., Saadre, T., Savitski, L. 2000. Eesti põlevkivi: geoloogia, ressurss, kaevandamistingimused. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 248 lk.
Kattai, V. 2003. Põlevkivi – õlikivi. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 170 lk.

Turbast
Orru, M. (koostaja). 1992. Eesti turbavarud. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 146 lk.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 240 lk + 39 turbasoo plaani.
Orru, M., Orru, H. 2003. Kahjulikud elemendid Eesti turbas. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 144 lk + CD.

Paekivist

Perens, H. 2003. Paekivi Eesti ehitistes I. Üldiseloomustus. Lääne-Eesti. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 132 lk.
Perens, H. 2004. Paekivi Eesti ehitistes II. Harju, Rapla ja Järva maakond. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 144 lk.
Perens, H. 2006. Paekivi Eesti ehitistes III. Lääne-Viru, Ida-Viru ja Jõgeva maakond. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 144 lk.
Perens, H. 2010. Paekivi Eesti ehitistes IV. Tallinn. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 147 lk.
Perens, H. 2012. Looduskivi Eesti ehitistes. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 168 lk.

Järvemudast
Ramst, R. 1992. Eesti järvemudavaru. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 24 lk.

Geoloogiast ülevaatlikult
Suuroja, K. 2005. Põhja-Eesti klint. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 220 lk.

ÜLEVAATED, KATALOOGID

Geokeemiast
Petersell, V., Mõttus, V., Täht, K., Unt, L. 1996. Mulla geokeemilise seire bülletään 1992–1994. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 84 lk.
Kivisilla, J., Niin, M., Koppelmaa, H. 1999. Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia. Geological Survey of Estonia, Tallinn, 94 pp.

Ajaloost
Vingisaar, P., Kukk, M. (koostajad) 2007. Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Geoloogilise kaardistamise poolsajand. Tallinn, 46 lk.
Orru, M., Ramst, R., Rändur, M., Salo, V., Halliste, L., Vingisaar, P. 2008. Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Turbauuringute poolsajand. Tallinn, 74 lk.
Perens, R., Savitskaja, L., Savitski, L., Vingisaar, P. (koostajad) 2008. Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Hüdrogeoloogia poolsajand. Tallinn, 78 lk.
Vingisaar, P., Niin, M. (koostajad) 2008. Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Süvakaardistamise veerandsajand. Tallinn, 78 lk.
Vingisaar, P., Rändur, M. (koostajad) 2009. Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Ehitusmaterjalide uuringute poolsajand. Tallinn, 70 lk + CD.

SEERIAVÄLJAANDED

Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised
Raudsep, R. (ed.) 1991. First Geological Conference of the Baltic Sea states. Abstracts. April 15–21, 1991. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 1/1, Tallinn – Lohusalu, 54 lk.
Raudsep, R. (toimetaja) 1992. RE Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 2/1. Tallinn, 54 lk. [Eesti, inglise ja saksa keeles].
Raudsep, R. (toimetaja) 1993. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 3/1. Tallinn, 55 lk. [Inglise ja eesti keeles].
Raudsep, R. (toimetaja) 1994. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 4/1. Tallinn, 49 lk. [Eesti ja inglise keeles].
Raudsep, R. (toimetaja) 1995. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 5/1. Tallinn, 33 lk. [Eesti ja inglise keeles].
Raudsep, R. (toimetaja) 1996. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 6/1. Tallinn, 40 lk. [Inglise ja eesti keeles].
Raudsep, R. (toimetaja) 1997. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 7/1. Tallinn, 43 lk. [Inglise ja eesti keeles].
Raudsep, R. (toimetaja) 1998. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 8/1. Tallinn, 40 lk. [Inglise ja eesti keeles].
Kivisilla, J. (toimetaja) 2000. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 9/1. Tallinn, 34 lk. [Inglise ja eesti keeles].
Kivisilla, J. (toimetaja) 2002. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 10/1. Tallinn, 29 lk. [Inglise ja eesti keeles].
Põldvere, A. (toimetaja) 2012. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 11/1. Tallinn, 80 lk. PDF (6.1 MB)
Kaljuläte, K., Põldvere, A., Suuroja, K. (toimetajad) 2015. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 12/1. Tallinn, 80 lk. PDF (5.4 MB)

Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamatud
Vingisaar, P. (toimetaja) 1991. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1990. Tallinn, 139 lk.
Perens, R. (toimetaja) 1992. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1991. Tallinn, 164 lk.
Niin, M. (toimetaja) 1993. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1992. Tallinn, 156 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 1994. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1993. Tallinn, 175 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 1995. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1994. Tallinn, 168 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 1996. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1995. Tallinn, 163 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 1997. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1996. Tallinn, 138 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 1998. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1997. Tallinn, 136 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 1999. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1998. Tallinn, 174 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2000. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 1999. Tallinn, 158 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2001. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2000. Tallinn, 124 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2002. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2001. Tallinn, 150 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2003. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2002. Tallinn, 143 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2004. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2003. Tallinn, 136 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2005. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2004. Tallinn, 131 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2006. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2005. Tallinn, 143 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2007. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2006. Tallinn, 143 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2008. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2007. Tallinn, 143 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2009. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2008. Tallinn, 139 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2010. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2009. Tallinn, 144 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2011. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2010. Tallinn, 152 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2012. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2011. Tallinn, 128 lk.
Kukk, M. (toimetaja) 2013. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2012. Tallinn, 140 lk.
Kukk, M., Klein, V. (toimetajad) 2014. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2013. Tallinn, 121 lk.
Kukk, M., Klein, V. (toimetajad) 2015. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2014. Tallinn, 136 lk.
Kukk, M., Klein, V. (toimetajad) 2016. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2015. Tallinn, 121 lk.
Kukk, M., Klein, V. (toimetajad) 2017. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2016. Tallinn, 142 lk.

Bülletään “Estonian Geological Sections
Männik, P. (ed.) 1998. Tartu (453) drill core. Estonian Geological Sections, 1, 48 pp.
Põldvere, A. (ed.) 1999. Taga-Roostoja (25A) drill core. Estonian Geological Sections, 2, 47 pp.
Põldvere A. (ed.) 2001. Valga (10) drill core. Estonian Geological Sections, 3, 50 pp.
Põldvere A. (ed.) 2002. Soovälja (K–1) drill core. Estonian Geological Sections, 4, 61 pp.
Põldvere A. (ed.) 2003. Ruhnu (500) drill core. Estonian Geological Sections, 5, 76 pp + CD.
Põldvere, A. (ed.) 2005. Mehikoorma (421) drill core. Estonian Geological Sections, 6, 67 pp + CD.
Põldvere, A. (ed.) 2006. Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections, 7, 43 pp + CD.
Põldvere, A. (ed.) 2007. Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8, 55 pp + CD.
Põldvere, A. (ed.) 2008. Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9, 56 pp + CD.
Põldvere, A. (ed.) 2010. Viki drill core. Estonian Geological Sections, 10, 56 pp + CD.

Foto: Rein Toom

Hüdrogeoloogiast
Savitskaja, L. (toimetaja) 1992. Põhjavee seisund 1991. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 127 lk.
Savitskaja, L. (toimetaja) 1993. Põhjavee seisund 1992. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 183 lk.
Savitskaja, L. (toimetaja) 1994. Põhjavee seisund 1993. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 112 lk.
Savitskaja, L. (toimetaja) 1995. Põhjavee seisund 1994. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 151 lk.
Savitskaja, L. (toimetaja) 1996. Põhjavee seisund 1995. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 102 lk.
Savitskaja, L. (toimetaja) 1997. Põhjavee seisund 1996. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 92 lk.
Savitskaja, L. (toimetaja) 1999. Põhjavee seisund 1997.-1998. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 112 lk.
Perens, R. (toimetaja) 2005. Põhjavee seisund 1999.–2003. aastal. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 100 lk.

KONVERENTSI TEESIDE KOGUMIKUD

60/40 juubeliaasta teaduskonverentsi ettekannete teesid. 1998. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 10 lk.
XIV Aprillikonverentsi teesid. 2006. Lähenevad rannad. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 19 lk.
XV Aprillikonverentsi teesid. 2007. Geoloogilise kaardistamise poolsajand. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 45 lk.
XVI Aprillikonverentsi teesid. 2008. Põlevkivimaa – probleemid ja tulevik. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 41 lk.
XVII Aprillikonverentsi teesid. 2009. Unustatud maavarad. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 38 lk.
XVIII Aprillikonverentsi teesid. 2010. Eesti maapõu ja selle arukas kasutamine. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 43 lk.
XIX Aprillikonverentsi teesid. 2011. Eesti mere- ja maapõue uuringutest ning arukast kasutamisest. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 53 lk.
XX Aprillikonverentsi teesid. 2012. Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 51 lk.
XXI Aprillikonverentsi teesid. 2013. Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis – olevik ja tulevik. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 63 lk. PDF (18.5 MB)
XXII Aprillikonverentsi teesid. 2014. Geoloogialt ühiskonnale. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 57 lk. PDF (2 MB)
4th Annual Meeting of IGCP 591. 2014. The Early to Middle Paleozoic Revolution. Abstracts & Field Guide. Estonia, 10–19 June 2014. Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu.  Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Geological Survey of Estonia.
XXIII Aprillikonverentsi teesid. 2015. Eesti maapõue strateegiast. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 44 lk. PDF (2.1 MB)
XXIV Aprillikonverentsi teesid. 2016. Maapõuekasutus ja keskkonnahoid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 58 lk. PDF
XXV Aprillikonverentsi teesid. 2017. Maapõuekasutus ja keskkonnahoid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 60 lk. PDF

KAARDID, NENDE SELETUSKIRJAD JA ATLASED

Pinnakatte setete kaardid
Kajak, K. (koostaja) 1995. Eesti kvaternaarisetete kaart. Mõõtkava 1:2 500 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 20 lk + kaart. [Eesti keeles inglis- ja venekeelse kokkuvõttega].
Kajak, K. (koostaja) 1999. Eesti kvaternaarisetted. Kaart mõõtkavas 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 50 lk + kaart. [Eesti keeles ingliskeelse kokkuvõttega].

Aluspõhja kivimite kaardid
Kala, E. (koostaja). 1995. Eesti geoloogiline kaart (mõõtkava 1:2 500 000). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 1 lk + kaart. [Eesti ja inglise keeles].
Suuroja, K. (koostaja). 1997. Eesti aluspõhja geoloogiline kaart. Mõõtkavas 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 74 lk + kaart. [Eesti keeles ingliskeelse kokkuvõttega].

Aluskorra kivimite kaardid
Koppelmaa, H., Kivisilla, J. (koostajad) 1997. Kirde-Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (mõõtkava 1:200 000). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 37 lk + 3 kaarti. [Eesti ja inglise keeles].
Koppelmaa, H., Kivisilla, J. (koostajad) 1998. Põhja-Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (mõõtkava 1:200 000). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 33 lk + 4 kaarti. [Eesti ja inglise keeles].
Koppelmaa, H., Kivisilla, J. (koostajad) 1999. Loode-Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (mõõtkava 1:200 000). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 30 lk + 4 kaarti. [Eesti ja inglise keeles].
Koppelmaa, H., Kivisilla, J. (koostajad) 2000. Põhja-Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (mõõtkava 1:400 000). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 33 lk + 4 kaarti.
Koppelmaa, H. (koostaja) 2002. Eesti kristalse aluskorra geoloogiline kaart (mõõtkava 1:400 000). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 32 lk + kaart.

Hüdrogeoloogilised kaardid
Perens, R. (koostaja) 1998. Eesti hüdrogeoloogiline kaart. Mõõtkavas 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 40 lk + kaart. [Eesti keeles ingliskeelse kokkuvõttega].
Perens, R. (koostaja) 2001. Eesti põhjavee kaitstuse kaart (mõõtkava 1:400 000). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 47 lk + kaart.

Maavarade kaardid
Saadre, T., Rammo, M., Niin, M. (koostajad) 2004. Eesti aluspõhja maavarade kaart. Mõõtkava 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 27 lk + kaart.
Saadre, T., Rammo, M., Niin, M. (koostajad) 2005. Eesti pinnakatte maavarade kaart. Kruus, liiv, savi. Mõõtkava 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, seletuskiri 40 lk + kaart.
Saadre, T., Rammo, M. (koostajad) 2006. Eesti pinnakatte maavarade kaart. Turvas, järvelubi, järvemuda, meremuda. Mõõtkava 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn.
Niin, M., Rammo, M. (koostajad) 2008. Eesti maavarade kaart. Diktüoneemakilt (graptoliitargilliit). Mõõtkava 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn.

Riia (Liivi) lahe kaardid
Stiebrinš, O., Väling, P. 1996. Bottom sediments of the gulf of Riga (scale 1:200 000). Geological Survey of Latvia, Geological Survey of Estonia. Riga, explanatory note 54 pp + map.
Baraškovs, V., Talpas, A., Kask, J. 1997. Landscape-ecological map of the gulf of Riga (scale 1:200 000). Geological Survey of Latvia, Geological Survey of Estonia. Riga, explanatory note 31 pp + map on 2 pp.
Juškevičs, V., Talpas, A. 1997. The map of the Quaternary deposits of the gulf of Riga (scale 1:200 000). Geological Survey of Latvia, Geological Survey of Estonia. Riga, explanatory note 39 pp + map.
Seredenko, R., Zaitsev, V., Talpas, A., Suuroja, S. 1997. The bedrock map of the gulf of Riga (scale 1:200 000). Geological Survey of Latvia, Geological Survey of Estonia. Riga, explanatory note 30 pp + map.

Radooniriski kaart
Petersell, V., Akerblom, G., Ek, B.-M., Enel, M., Mõttus, V., Täht, K. 2004. Eesti radooniriski kaart. Eesti Geoloogiakeskus, Rootsi Kiirguskaitse Instituut, Rootsi Geoloogiateenistus, Tallinn–Stockholm, seletuskiri 52 lk + 9 kaarti. [Eesti ja inglise keeles].

Soode kaart
Orru, M, Širokova, M., Veldre, M. 1993. Eesti sood (mõõtkava 1:400 000). Eesti Geoloogiakeskus, REGIO. Tallinn, lühiülevaade + kohanimede register + kaart. [Eesti, inglise ja saksa keeles].

Geokeemilised atlased
Petersell, V., Ressar, H., Mõttus, V., Olsson, A., Unt, L., Võsu, M. 1994. Kirde-Eesti mulla huumushorisondi ja turbalasundite ülemise kihi geokeemiline atlas. Eesti Geoloogiakeskus, Sveriges geologiska undersökning. Tallinn–Uppsala, seletuskiri 45 lk + 54 kaarti. [Eesti ja inglise keeles].
Petersell, V., Ressar, H., Carlsson, M., Mõttus, V., Enel, M., Mardla, A., Täht, K. 1997. Eesti mulla huumushorisondi geokeemiline atlas. Eesti Geoloogiakeskus, Sveriges geologiska undersökning. Tallinn–Uppsala, seletuskiri 75 lk + 37 kaarti. [Eesti ja inglise keeles].

KALENDRID

Perens, H. (tekst ja fotod) 1997. Kalender 1998. Eesti Geoloogiakeskus, 16 lk.
Kask, J. (koostaja), Kask, J., Saadre, T. (fotod) 1998. Kalender 1999. Eesti rannad. Eesti Geoloogiakeskus, 16 lk.
Orru, M., Klein, V. (koostajad), Saadre,T. (fotod) 1999. Kalender 2000. Eesti sood. Eesti Geoloogiakeskus, 16 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T. (fotod) 2000. Looduse kalender ’01. Põhja-Eesti pankrannik. Maaleht, Loodus, Eesti Geoloogiakeskus, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Primo, V. (fotod) 2001. Looduse kalender ’02. Eesti joad. Loodus, Eesti Geoloogiakeskus, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T. (fotod) 2002. Looduse kalender ’03. Eesti rändrahnud. Eesti Geoloogiakeskus, Looduskiri, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T. (fotod) 2003. Looduse kalender ’04. Eesti Devon. Taevaskojad ja müürimäed. Eesti Geoloogiakeskus, Looduse Omnibuss, Regio, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T. (fotod) 2004. Looduse kalender ’05. Saaremaa ja Lääne-Eesti pangad. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T. (fotod) 2005. Looduse kalender ’06. Eesti allikad. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Suuroja, K., Kuusi, H. (fotod) 2006. Looduse kalender ’07. Eesti mäed. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Tuul, T., Kuusi, H. (fotod) 2007. Looduse kalender ’08. Eesti orud. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Tuul, T., Suuroja, S., Suuroja, K., Kuusi, H. (fotod) 2008. Looduse kalender ’09. Eesti maavarad. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T. (fotod) 2009. Looduse kalender ’10. Eesti loodusmonumendid. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Suuroja, K. (fotod) 2010. Looduse kalender ’11. Eesti Kambrium. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T. (fotod) 2011. Looduse kalender ’12. Karst Eestis. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Suuroja, S., Kruusi, H. (fotod) 2012. Looduse kalender ’13. Eesti väikesaared. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Suuroja, S., Kruusi, H., Tuul, T. (fotod) 2013. Looduse kalender ’14. Soome laht. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Baranov, G., Kruusi, H., Kravik, K., Suuroja, K. (fotod) 2014. Looduse kalender ’15. Eesti Ordoviitsium. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 27 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Ader A., Suuroja, K., Suuroja, S., Kose, M. (fotod) 2015. Looduse kalender ’16. Eesti Maastikud. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.
Suuroja, K. (tekst), Saadre, T., Ader A., Suuroja, M., Suuroja, K., Suuroja, S., Leito, T., Tuul, T., Kruusi, H., Mehiste, U. (fotod) 2016. Looduse kalender ’17. Kristalne Eesti. Looduskiri, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, 28 lk.

VÄIKETRÜKISED

RE Eesti Geoloogiakeskus. Geological Survey of Estonia. 1992.
Tallinn, 27 lk.
Eesti Geoloogiakeskus aastal 1996. 1997. Tallinn, 8 lk.
[Eesti ja inglise keeles].
Eesti Geoloogiakeskus aastal 1997. 1998. Tallinn, 12 lk.
[Eesti ja inglise keeles].
Suuroja, K. 2001. Kärdla meteoriidikraater. Eesti Geoloogiakeskus,
Tallinn, 40 lk.
Suuroja, K. 2001. Kärdla meteorite crater. Geological Survey of Estonia, Tallinn, 40 lk.
Eesti Geoloogiakeskus 70/50. 2007. Tallinn, 19 lk.
Puurkaevude ja puuraukude geofüüsikalised uuringud. 2017. Eesti Geoloogiakeskuse voldik.

EGK Trükiste hinnakiri (seisuga 01.02.2013):