Geoloogiline kaardistamine

Geoloogiline kaardistamine:

  • pinnakatte ja aluspõhja uuringud ja kaardistamine;
  • maavarade uuringud ja kaardistamine;
  • hüdrogeoloogiline kaardistamine;
  • merealade kaardistamine;
  • keskkonnageoloogiline ja eriotstarbeline kaardistamine.

Lisainfo: Geoloogiline kaardistamine
Kontaktisik: Kalle-Mart Suuroja