Geoloogiafond

Geoloogiafondi tegevused:

  • geoloogiliste aruannete, maavaravarude bilansside, puurkaevude arvestuskaartide kogumike ja geoloogilise arhiivi dokumentatsiooni kasutajate teenindamine;
  • geoloogiliste käsikirjaliste aruannete arvelevõtmine;
  • geoloogilise informatsiooni korrastamine ja säilitamine;
  • geoloogiliste aruannete skaneerimine (ajutiselt peatatud);
  • E-andmebaasi FOND täiendamine;
  • elektroonilistest aruannetest CD-arhiivi koostamine;
  • aruannetest väljavõtete skaneerimine ja/või CD-koopiate tegemine klientidele;
  • igal aastal ilmuva trükise “Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat” koostamine.

Geoloogiafondi materjalide kasutamise hinnakiri:

Geoloogiafond on klientide teenindamiseks avatud tööpäevadel kell 8.15–15.15.
Kontakt: Mare Kukk, m.kukk@egk.ee; tel.: 672 0080

1. Infoteenused
- infopäringutele vastaminetasuta
- fondimaterjalide ettevalmistamine ja lühikonsultatsioonide andminetasuta
- tellimustööde täitmine (soovitud info otsimine ja töötlemine)15 €/h
- CD koostamine originaalfailide alusel15 €/h
- CD koostamine paberkandjal materjalide alusel (skaneerimine+CD)15 €/h
EGK spetsialistide konsultatsioonide tellimine*
2. Geoloogiafondi lugemissaali kasutamine
- kataloogi kasutaminetasuta
- fondimaterjalide kasutaminetasuta
- konsultatsioonid andmebaaside kasutamise osastasuta
3. Fondimaterjalide väljalaenutamine**
- lisaeksemplaride (duplikaatide) väljalaenutamine (tööpäevadel fondi lahtioleku vahemikus)3,50 €/h
- suuremõõtmeliste kaartide jms väljastamine mujal skaneerimiseks või koopiate tegemiseks***15 €/h
4. Koopiate tegemine
Paberkandjal koopiad:
- formaat A4, lahtised lehed0,15 €/leht
- formaat A4, köidetest0,20 €/leht
- formaat A4, kui originaal on suurem A3-st0,30 €/leht
- formaat A3, lahtised lehed0,20 €/leht
- formaat A3, köidetest0,30 €/leht
- formaat A3, kui originaal on suurem A3-st0,55 €/leht
- teenustasu mahuka paljundustöö eest****15 €/h
Elektroonilised koopiad (väjastatakse ainult pdf-failina):
- materjalide skaneerimine elektrooniliseks edastamiseks15 €/h
- elektrooniliste koopiate kirjutamine CD-le15 €/h
- digimaterjalide valikuline väljasaatmine 3,00 €/tellimus
- teenustasu mujal (koopiakeskustes) paljundamiseks*****15 €/h
Fotokoopiad
- materjalide väljastamine fotografeerimiseks (fondi ruumides)15 €/h
*Vastav korraldus on EGK juhatuse liikme poolt välja antud 15.01.2008.
**Välja ei anta materjale, millele on kehtestatud kasutamise piirangud maapõue- seadusel põhinevate määruste ja/või autoriõiguse alusel.
***Toimub ainult Geoloogiafondi vastutava isiku juuresolekul, skaneeritud materjali üks eksemplar esitatakse CD-l Geoloogiafondi, tellija kulul.
****Ajakulu üle ühe tunni, paksud köited, kahepoolsed lehed, lehtede sorteerimine, voltimine
*****Mujal skaneeritud materjali üks eksemplar esitatakse CD-l Geoloogiafondi tellija kulul)

Geoloogiafondi hinnakirja pdf

Lisainfo: Geoloogiafond
Kontaktisik: Mare Kukk