Hüdrogeoloogilised uuringud

Hüdrogeoloogilised uuringud:

  • põhjavee ja põhjaveevarude uuringud;
  • hüdrogeoloogiline modelleerimine;
  • puurkaevude projekteerimine;
  • veeproovide võtmine ja veetasemete mõõtmine;
  • veehaarde sanitaarkaitsealade projektide koostamine;
  • keskkonnamõjude ekspertiis;
  • seirekavade koostamine ja põhjaveeseire;
  • põhjavee riikliku tugivõrgu seire ja ettevõtteseire;
  • hüdrogeoloogiliste eksperthinnangute koostamine ja konsultatsioonid
  • puurkaevu geofüüsikalised uuringud

Lisainfo osakonna ja tehtavate tööde kohta: Hüdrogeoloogia
Kontaktisik: Merle Truu