Laboratoorsed tööd

Eesti Geoloogiakeskuse akrediteeritud laboratoorium omab 50 aasta jooksul kogunenud kogemusi kivimite, setete, pinnase, turba, põhjavee, pinnasevee ja joogivee analüüside tegemiseks. Analüüside maksumus ja tegemise aeg on kliendile soodne. Määratakse elementide ja komponentide kaupa, aga tehakse ka kompleksanalüüse. Laboratooriumi akrediteeringu registreerimisnumber on L093.

Põhja-, pinnase- ja joogivee analüüsid

Põhja-, pinna- ja joogivee analüüsi/teenuse nimetusHind/€Koos k/m
üldanalüüs (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, CO3, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, pH, PHT, SiO2, vaba CO2, üldkaredus, karb.karedus, kuivjääk, värvus, läbipaistvus)43.6052.32
üldanalüüs koos Fe2+47.8057.36
üldanalüüs koos Fe2+ ja F54.6065.52
üldanalüüs koos Fe, F, EJ, Mn64.7077.64
üldanalüüskoos Fe2+, F, Mn, EJ, hägusus, lõhn70.1084.12
üldanalüüs koos Fe2+ ja agr. CO250.9061.08
ammoonium (NH4)5.506.60
nitraadid (NO3)6.507.80
nitritid (NO2)4.305.16
lämmastikühendid koos (NH4, NO2, NO3)16.5019.80
üldlämmastik10.1012.12
sulfaadid (SO4)6.007.20
kloriidid (Cl)4.305.16
kuivjääk4.705.64
karedus (üld)4.205.04
kaltsium (Ca)3.804.56
magneesium (Mg)3.804.56
leelisus (HCO3)5.006.00
raud (Fe2+, Fe3+)15.5018.60
raud (üld)7.809.36
permanganaatne hapnikutarve (PHT)6.207.44
pH2.102.52
elektrijuhtivus2.102.52
fluor (F)6.908.28
kaalium (K)6.908.28
naatrium (Na)6.908.28
ränioksiid (SiO2)7.108.52
agres.CO27.909.48
hägusus4.205.04
värvus1.301.56
heljum (kaalanalüüs)10.5012.60
lõhn1.001.20
maitse1.001.20
fosfaadid (PO4)6.207.44
üldfosfor9.6011.52
väävelvesinik (H2S)10.2012.24
boor (B)12.4014.88
seleen (Se)13.5016.20
arseen (As)13.8016.56
uraan (luminessents)11.6013.92
berüllium (Be)16.5019.80
fenoolid (ühealuselised)15.2018.24
naftaproduktid (kaalanalüüs)14.9017.88
tsüaniidid (CN)12.6015.12
aurutamine 5 liitrilt 1 liitrile11.0013.20
elavhõbe (Hg) AAS-külmaurumeetod12.9015.48
vask, (Cu), mangaan (Mn), tsink (Zn) - AAS-leek (1 element)8.5010.20
Al, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb - AAS-grafiit (1 element)12.9015.48
proovide filtreerimine2.102.52
Turba analüüsid

Turba analüüsi/teenuse nimetusHind/€Koos k/m
niiskus 105oC4.205.04
tuhasus/orgaanika 450oC5.907.08
kuumutuskadu 960oC6.808.16
pH määramine vees3.404.08
pH määramine KCl-s4.104.92
lagunemisaste6.507.80
botaaniline koostis7.809.36
botaaniline koostis lagunemisastmega14.3017.16
proovide ettevalmistus kvantanalüüsiks (tuhastamine, peenendamine)9.2011.04
metallid (Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn) tuhas, proovi töötlus hapetega (HCl+HNO3)9.5011.40
1 elemendi mõõtmine - AAS-leek8.5010.20
kaadmium tuhas - AAS-grafiit22.6027.12
väävel tuhas9.0010.80
fosfor tuhas9.0010.80
leelismetallid (Na, K) tuhas14.2017.04
leelismetallid 1 element12.0014.40
tuha silikaatanalüüs (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO )36.3043.56
vesileotise valmistamine4.605.52
lämmastik vesileotises16.5019.80
kaalium vesileotises7.208.64
fosfor vesileotises6.207.44

Pinnase (liiv, kruus, savi jms) ja mulla analüüsid

Pinnase, mulla analüüsi/teenuse nimetusHind/ €Koos k/m
niiskus 105oC3.804.56
tuhasus/orgaanika 450oC5.606.72
pH määramine vees3.404.08
kuumutuskadu 960oC6.808.16
proovide kuivatamine2.102.52
proovide sõelumine1.902.28
proovide peenendamine3.904.68
naftaproduktid (kaalanalüüs)23.6028.32
metallid (Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn ) - proovitöötlus hapetega (HF+HNO3+H2SO4)9.8011.76
metallid (Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn) - proovitöötlus hapetega ( HCl+HNO3 )9.4011.28
1 elemendi mõõtmine - AAS-leek8.5010.20
Cd mõõtmine - AAS-grafiit12.9015.48
väävel (S)9.0010.80
sulfaatne väävel8.7010.44
fosfor (P2O5)9.0010.80
elavhõbe (Hg)8.7010.44
fluor (F)9.5011.40
karbonaatne kaltsium (CaO)8.209.84
leelismetallid (K, Na )14.4017.28
leelismetall 1 element12.2014.64
vesileotise valmistamine4.605.52
lämmastik vesileotises16.5019.80
kaalium vesileotises7.208.64
fosfor vesileotises6.207.44
metallid vesileotises AAS-leek8.5010.20
metallid vesileotises AAS-grafiit12.9015.48
fluoriid vesileotises6.908.28
happelise tõmmise valmistamine5.406.48
tõmmise määrangud: metallid - AAS-leek8.5010.20
tõmmise määrangud: metallid - AAS-grafiit12.9015.48
Kivimite ja maavarade analüüsid (lubjakivid, dolokivid, aluskorrakivimid jne)

Kivimite, maavarade analüüsi/teenuse nimetusHind/ €Koos k/m
silikaatkoostis (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, TiO2, P2O5, K2O, Na2O, S, kk)67.8081.36
lühendatud silikaatkoostis (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO)38.1045.72
lubjakivid (lahustumatu jääk, CaO, MgO)17.3020.76
süsihappegaas (CO2)4.505.40
lahustumatu jääk HCl-s4.205.04
üldväävel (S)9.0010.80
sulfaatne väävel8.7010.44
fosforoksiid (P2O5)9.0010.80
fluor (F)9.5011.40
kaltsiumoksiid (CaO)9.5011.40
magneesiumoksiid (MgO)9.5011.40
leelismetallid (K2O, Na2O)14.4017.28
leelismetall 1 element12.2014.64
ränioksiid (SiO2)14.6017.52
raudoksiid (Fe2O3)9.5011.40
raudoksiid (FeO)11.9014.28
alumiiniumoksiid (Al2O3)13.1015.72
vaba CaO8.6010.32
titaanoksiid (TiO2)13.1015.72
metallid (Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn) - proovitöötlus hapetega (HF+HNO3+H2SO4)9.8011.76
metallid (Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn) - proovitöötlus hapetega ( HCl+HNO3)9.4011.28
1 elemendi mõõtmine - AAS-leek8.5010.20
1 elemendi mõõtmine - AAS-grafiit12.9015.48
elavhõbe (Hg)8.7010.44
niiskus 105oC3.804.56
kuumutuskadu 960oC6.808.16
kuumutuskadu 450oC5.606.72
happelise tõmmise valmistamine5.406.48
tõmmise määrangud AAS-leek8.5010.20
tõmmise määrangud AAS-grafiit12.9015.48
proovide kuivatamine2.102.52
proovide sõelumine1.902.28
proovide purustamine kvarteerimisega3.203.84
analüütiliste proovide ettevalmistamine3.904.68

Ehitusmaterjalide sõelanalüüsid

Sõelanalüüsi teenuse nimetusHind/€Koos k/m
lõimise analüüs (kuni 7 sõela) - liivad (fr.5 kuni 5%)18.0021.60
lõimise analüüs (kuni 7 sõela) - liivad (fr.5 üle 5%)19.3023.16
lõimise analüüs (savi, aleuriit, muda, sete)13.8016.56
1 täiendav sõel1.802.16
lõimise analüüs (kuni 11 sõela) - kruus (kaalutis kuni 3kg)22.5027.00
moreen (kuni 3kg)26.0031.20
kruus (kaalutis üle 3kg)36.9044.28
moreen (üle 3 kg)38.9046.68
filtratsiooni koefitsent10.8012.96
lõimis+pipett analüüs alltöövõtuna
As, Sr, U, Th jne. (röntgen-fluoressentsanalüüs) alltöövõtuna
Labori ajatöö

Labori ajatööHind/ €Koos k/m
laborant 1 tund8.7010.44
spetsialist 1 tund14.2017.04
tulemuste saatmine posti teel1.201.44
kiirtöö koefitsent kokkuleppel 1,5
kivimi proovide väikeste partiide (alla 5 proovi) ja erinevate materjalide korral kokkuleppel koefitsent 1,5
proovipartiide puhul üle 30 proovi kokkuleppel 5% hinnaalandust

Labori hinnakiri – pdf

Lisainfo: Laboratoorium
Kontaktisik: Mare Kalkun