Maavarade uuring

Maavarade uuring:

 • maavara geoloogiline uuring (alates uuringuloa taotlusest kaevandamise loa taotluse koostamiseni);
 • maavara varu ümberhindamine;
 • topograafiline mõõdistamine;
 • markšeideritööd ja jääkvaru määramine;
 • karjääride dokumentatsiooni ja korrastamisprojektide koostamine;
 • mäetööde arengukavade koostamine;
 • kaevandamisega kaasnevate keskkonnamõjude ekspertiis;
 • kaevandamisega rikutud maa korrastamisprojektide koostamine;
 • hüdrogeoloogilised katsetööd;
 • proovide võtmine ja laboratoorsed tööd;
 • turba botaanilise koostise määramine;
 • turbatootmise alade revisjon ja puhveralade uuring;
 • puurtööd, sh uuringu- ja tehnoloogiliste puuraukude puurimine;
 • merepõhjaliste maavarade otsing ja uuring.

Lisainfo:

Põhja-Eesti: Rakendusgeoloogia ja maavarad
Kontaktisik: Rein Ramst

Kesk- ja Lõuna-Eesti: Tartu regionaalosakond
Kontaktisik: Ain Põldvere