Radooni uuringud

Teostame radooni sisalduse uuringuid pinnaseõhus. Pinnaseõhus määratakse radooni (Rn) sisaldus kahe erineva meetodiga: otse pinnaseõhust (emanomeeter Markus–10) ja kaudselt, eU sisalduse järgi gamma-spektromeetriga (GR-320C/GPX-21A).
Vajadusel teostame uuringuid nii välisõhus kui ka majade siseõhus (ATMOS 12 DPX). ATMOS 12 DPX on kõrgtundlik radooni sisalduse määramise aparatuur (tundlikkus 1 Bq/m³), mis võimaldab mõõta radooni sisaldust välisõhus ja majade siseõhus ning tuvastada radooni siseruumidesse pääsu kohti.

 

Lisainfo: Geokeemia ja keskkonnageoloogia

 

Kontakt: radoon@egk.ee

 

Eesti pinnase radooni-222 riski kaart. Radooni-222 maksimaalne sisaldus pinnaseõhus.