Puurkaevude hüdrogeoloogilis-geofüüsikalisete tööde juhend

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabiga on valminud geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna töötajate poolt koostatud juhend hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste uuringute tegemiseks. Käsitletud on asutuses kasutuselolevaid Robertson Geologging Ltd. poolt toodetud geofüüsikalisi mõõtevahendeid puurkaevudes ja -aukudes mõõtmiste tegemiseks. Kuigi juhend on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaspetsialistidele ja varustuse operaatoritele, on juhendis kirjeldatu kasulik infomaterjal ka tudengitele ja uuringute tellijatele.

Hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste mõõteseadmete kasutamise metoodiline juhend

Erinevate mõõdistusandmete võrdlemine otse objektil.

Välitööd riikliku põhjaveeseire puurkaevude kontrollimisel.

This entry was posted in Hüdrogeoloogia, Meregeoloogia ja geofüüsika and tagged , , , , . Bookmark the permalink.