EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys (EGS) on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab Euroopa Geoloogiateenistusi. EGS tegutseb Euroopa tasandil, tehes koostööd erinevate EL institutsioonidega tööstuse, hariduse ja teaduse valdkonnas ning korraldades vastavaid ekspertiise.

Juba 40 aastat on EGS`i põhieesmärgiks olnud kaasaitamine ühiskonna heaolu parandamisele, kaasates selleks ca paari tuhandet teadlast erinevatest riikidest ning püüdes rahvusvaheliste vajaduste katmiseks pakkuda usaldusväärset geoandmestikku.

Members of EGS_EETänapäeval koosneb EGS  37-st Geoloogiateenistutest üle Euroopa.

1995. aastal võeti Eesti Geoloogiakeskus (EGK) vastu Euroopa Geoloogiateenistuste Foorumi (FOREGS) liikmeks. 1. juulist 2003.a. kuulub EGK ka Euroopa Liidu liikmesriikide Geoloogiateenistuste ühendusse (EuroGeoSurveys).

EGS`i tugevus põhineb geoteadlaste eksperdirühmade tööl.

EGS eksperdirühmad:

• Maa seire – GeoRiskid • GeoEnergia • Meregeoloogia • Maavarad • Veevarud • Ruumiandmed – INSPIRE • Geokeemia • Kliimamuutused • Rahvusvaheline koostöö • Mullaressursid – Pindmised setted • Geopärand

EGK esindajad EGS eksperdirühmades:

  • Sten Suuroja – Meregeoloogia
  • Valter Petersell ja Mark Karimov – Geokeemia
  • Kristiina Kebbinau – Veevarud