Soome lahe trilateraalse ekspertgrupi töökoosolek Helsingis

Soome lahe trilateraalse ekspertgrupi kahepäevane (30.12-01.12) töökoosolek toimus Soome Keskkonnainstituudi (SYKE) korraldamisel Helsingis.
Koosolekul leidis arutust rahvuslike (Eesti-Soome-Vene) töögruppide tegevus, Soome lahe trilateraalse koostöö 50 aasta tegevuse tähistamine, Teaduspäeva korraldamine kevadel St.-Peterburgis. Vaadati läbi ja tehti  ettepanekud Teaduse Teekaardi täiendamiseks. Samuti arutati andmekogumise ja seire plaane ning HELCOM aruandlusega seonduvat.  EGK esindas töökoosolekul Sten Suuroja.

This entry was posted in EGK. Bookmark the permalink.