Tag Archives: EMODNET-Geology

‘EMODnet Geology’ jätkuprojekti avakoosolek Espoos

Posted ago by Sten Suuroja

EMODnet Geology jätkub kolmanda projektiga (lepingu viide: EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 – Lot 1/SI2.750862 Lot 1 -Geology), mille tellijaks on Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet EASME (http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easme_et). Projekti eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide poolt kogutud geoloogiliste andmete ja metaandmete koondamine, neile juurdepääsu hõlbustamine ja …

‘EMODNET-Geology’ projekti koosolek Edinburghis

Posted ago by Sten Suuroja

The EMODnet-Geology projekt algas oktoobris 2013 ja kestab kolm aastat. Projektis osaleb  36 euroopa meregeloogia organisatsiooni. EMODnet-Geology projekt on üks seitsmest  projektist (geolooogia, keemia, bioloogia, füüsika, batümeetria, merepõhja elustik ja inimtegevus)  mis ühendavad  teabe kogumist Euroopa merede keskkonna kohta. Projekti  …

EMODnet-Geology projekti töökoosolek Splitis

Posted ago by Sten Suuroja

22.–23. märtsil toimus Splitis, Horvaatias EMODnet-Geology projekti  töökoosolek. EMODnet (European Marine Observations and Data Network) on Euroopa mereseire ja mereandmete võrgustik. Projektis osaleb üle 110 partnerorganisatsiooni erinevaist Euroopa riikidest. Projekt hõlmab 7 töögruppi. EMODnet Geology, kus osaleb EGK, eesmärgiks on …

EMODnet konverents ja töögruppide kohtumine Oostendes

Posted ago by Anu Veski

19.10–22.10 toimus Oostendes, Belgias, EMODnet konverents ja projekti töögruppide kohtumine. EMODnet (European Marine Observations and Data Network) on Euroopa mereseire ja mereandmete võrgustik. Projektis osaleb üle 110 partnerorganisatsiooni erinevaist Euroopa riikidest. Projekt hõlmab 7 töögruppi. EMODnet Geology, kus osaleb EGK, …

Euroopa geoloogiateenistuste mereekspertgrupi töökoosolek Brüsselis

Posted ago by Anu Veski

Euroopa geoloogiateenistuste mereekspertgrupi (EuroGeoSurveys Marine Expert Group) töökoosolek toimus 23. oktoobril Brüsselis. Ekspertgrupp koondab 33 Euroopa geoloogiateenistust. Koosolekul andis iga organisatsioon ülevaate oma riigi meregeoloogilistest tegemistest. EGK-d esindasid koosolekul Sten Suuroja ja Anu Veski.