Tag Archives: EuroGeoSource

EuroGeoSource Tallinnas

Posted ago by Mare Kukk

EuroGeoSource – nõupidamine Tallinnas  12.–13. septembril 2011 toimus Tallinnas rahvusvahelise projekti EuroGeoSource raames järjekordne kombineeritud töönõupidamine, mille käigus käsitleti nii lõpetamisel olevaid, jätkuvaid  kui ka alles alustatavaid tööetappe: andmesüsteemide tehnilise disaini väljatöötamist; maavaradega seotud andmebaaside ja  andmemudelite ülesehitamist, maavaradega seotud …

EuroGeoSource – konverents Budapestis 2011

Posted ago by admin

EuroGeoSource Budapesti Nõukoda 10.03.2011 10. märtsil 2011 toimus Budapestis EuroGeoSource projekti raames rahvusvaheline töönõupidamine teemal “Kasutajate vajadused energia ja maavarade andmestiku ja teenuste osas”. Nõupidamine toimus Ungari geoloogiateenistuse eestvõttel ja sellest võttis osa 92 inimest 15 riigist (Belgia, Bulgaaria, Taani, …

EuroGeoSource-projekt

Posted ago by admin

Eesti Geoloogiakeskus võtab osa EuroGeoSource projektist “Euroopa Liidu poliitika toetussüsteem Euroopa jätkusuutlikuks varustamiseks energia ja maavaradega”. EK 7. raamprogrammi „Informatsiooni- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia poliitika“ toetusprogrammi (ICP PSP) projekt (250532). Projektis osaleb 9 partnerriiki, juhtpartner on Hollandi Geoloogiateenistus (TNO), projekti kestus on …

Rahvusvahelised koostööprojektid

Posted ago by admin

OneGeology-Europe – Euroopa ühtse ja veebipõhise digitaalse geoloogilise kaardi koostamine mõõtkavas 1:1 000 000. EK eContentplus programmi projekt (Ülemaailmse OneGeology programmi osaprojekt). Projektis osaleb 30 partnerit 22 riigist, juhtpartner on Briti geoloogiateenistus (BGS). Luuakse dünaamiline, rahvuslike geoloogiateenistuste ruumiandmete alusel kompileeritud …