Tag Archives: GASH

GASH projekti lõpetamine

Posted ago by admin

Euroopa Musta Kilda Andmebaas hõlmab orgaanilist ainet sisaldavate kiltade levialade piirjooni; kihtide paksuse, sügavuse ja lasumi kõrguse kaarte; puuraukude ja proovivõtmispunktide koordinaate nihutatud ETRS89 süsteemis; proovide keemilise ja mineraloogilise analüüsi tulemusi ja füüsikalisi omadusi; karotaažiandmeid ja seismilisi läbilõikeid jms. On …

GASH-projekt (Utrecht)

Posted ago by admin

7. – 9. veebruaril 2011 toimus Utrechtis Madalmaadel GASH-projekti osavõtjate teine nõupidamine, millest võtsid osa peaaegu kõigi EL maade esindajad, kuna orgaanilist ainet sisaldavad kildad, nn mustad kildad, on Euroopas laialt levinud. GASH-projekti Eesti osa põhitäitja Mihkel Shtokalenko oma ettekandes …

GASH-projekt

Posted ago by admin

Eesti Geoloogiakeskus võtab osa GASH projekti esimesest etapist “Euroopa mustade kiltade andmebaasi ülesehitamine”. Projekti koordineerijaks on Madalmaade Teaduslike Rakendusuuringute Organisatsioon (TNO). Projekti kestvus on 3 aastat (2010-2012). Esimese aasta tulemused kujutavad endast Eesti põlevkivi ja orgaanilist komponenti sisaldava kilda esinemisintervallide …

Rahvusvahelised koostööprojektid

Posted ago by admin

OneGeology-Europe – Euroopa ühtse ja veebipõhise digitaalse geoloogilise kaardi koostamine mõõtkavas 1:1 000 000. EK eContentplus programmi projekt (Ülemaailmse OneGeology programmi osaprojekt). Projektis osaleb 30 partnerit 22 riigist, juhtpartner on Briti geoloogiateenistus (BGS). Luuakse dünaamiline, rahvuslike geoloogiateenistuste ruumiandmete alusel kompileeritud …