Tag Archives: GeoSeas

Geo-Seas projekti ja INFOMAR programmi seminarid Cork’is Iirimaal

Posted ago by Sten Suuroja

Geo-Seas projekti rahvusvaheline seminar toimus Cork’i ülikoolis 9. ja 10. oktoobril. Projekti lõppkoverentsil esitleti Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti tulemusi ning demonstreeriti projekti käigus loodud mereandmekeskuste ja kasutatvate töövahendite võimalusi ja juurdepääse. INFOMAR uurimisprogramm on ühisettevõtmine Iirimaa geoloogiateenistuse ja Iiri …

Geo-Seas projekti töökoosolek Santorinil

Posted ago by Sten Suuroja

18. ja 19. aprillil 2012 toimus Santorini  saarel Geo-Seas projekti koosolek. GeoSeas projekti eesmärgiks on üleeuroopaline merede ja ookeanide geoloogiliste ja geofüüsikaliste andmete haldamise infastruktuuri loomine. Koosoleku käigus tegid kõik andmekeskused (26 tk 17-st Euroopa mereriigist) ettekanded projekti progressi kohta. …

GeoSeas projekt – täiskogu koosolek Varnas

Posted ago by admin

GeoSeas projekti täiskogu 2. koosolek toimus 19–21. aprillil 2011 Bulgaarias Varnas. GeoSeas projekti eesmärgiks on üleeuroopaline merede ja ookeanide geoloogiliste ja geofüüsikaliste andmete haldamise infastruktuuri loomine. GeoSeas on Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 7. raamprogrammi e-infastruktuuri (I3) projekt (IKT). Projekti …

Rahvusvahelised koostööprojektid

Posted ago by admin

OneGeology-Europe – Euroopa ühtse ja veebipõhise digitaalse geoloogilise kaardi koostamine mõõtkavas 1:1 000 000. EK eContentplus programmi projekt (Ülemaailmse OneGeology programmi osaprojekt). Projektis osaleb 30 partnerit 22 riigist, juhtpartner on Briti geoloogiateenistus (BGS). Luuakse dünaamiline, rahvuslike geoloogiateenistuste ruumiandmete alusel kompileeritud …