Tag Archives: PanGeo

PanGeo projekti koolitus Tallinnas

Posted ago by Mark Karimov

PanGeo projekti (www.pangeoproject.eu) raames toimus 7. ja 8. märtsil EGK-s sateliitradari InSAR¹ andmestiku interpreteerimise koolitus. Koolitust viis läbi Tele-Rilevamento Europa (TRE) poolt insener Davide Colombo ja geoloog Fernando Bellotti. Koolitusel osalesid PanGeo põhja regiooni partneritest Eesti, Soome ja Rootsi esindajad. …

Rahvusvahelised koostööprojektid

Posted ago by admin

OneGeology-Europe – Euroopa ühtse ja veebipõhise digitaalse geoloogilise kaardi koostamine mõõtkavas 1:1 000 000. EK eContentplus programmi projekt (Ülemaailmse OneGeology programmi osaprojekt). Projektis osaleb 30 partnerit 22 riigist, juhtpartner on Briti geoloogiateenistus (BGS). Luuakse dünaamiline, rahvuslike geoloogiateenistuste ruumiandmete alusel kompileeritud …