Tag Archives: Seadusandlus

Uuenenud seadusandluse rubriik

Posted ago by admin

Alates 13.10.10. a on uuenenud seadusandluse rubriik. Antud on ülevaade maapõuealasest seadusandlusest ja normeeritud tegevustest maavara- ja põhjaveevaru kasutamisel. Kokkuvõte olulisematest õigusaktidest on seisuga 30.09.2010 ning täiendava infona on lisatud ka asjakohased kommentaarid ja lingid. Vaata ka pdf faili. Meeldivat …