Tag Archives: SedGoF

SedGoF projekti tööreis Norra Geoloogiateenistusse

Posted ago by Sten Suuroja

Projekti „Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel“ (SedGoF) raames külastati 13.–16 oktoobril Norra Geoloogiateenistust (NGU) Trondheimis. Külastuse käigus toimus SedGof projekti raames Soome lahe põhjasetetest võetud puursüdamike analüüs (XRF, magnetilise vastuvõtlikkuse ja fotoskaneerimine), tutvumine kaardikoostamisega …

SEDGOF projekti koduleht

Posted ago by Sten Suuroja

SEDGOF projekti koduleht asub aadressil: http://sedgof.egk.ee/ Projekti “Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel”  (SedGoF)  rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmist “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” raames. Projekti partneriteks on Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli …

SedGof projekti raames alustati Soome lahe merepõhja setete uuringutega

Posted ago by Sten Suuroja

15.07.2014.a  sõlmis OÜ Eesti Geoloogiakeskus Keskkonnaministeeriumiga lepingu, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” raames rahastatava projekti: “Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel”  (SedGoF) läbiviimiseks. Projekti partneriteks on Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, …