Tag Archives: TNO

GASH projekti lõpetamine

Posted ago by admin

Euroopa Musta Kilda Andmebaas hõlmab orgaanilist ainet sisaldavate kiltade levialade piirjooni; kihtide paksuse, sügavuse ja lasumi kõrguse kaarte; puuraukude ja proovivõtmispunktide koordinaate nihutatud ETRS89 süsteemis; proovide keemilise ja mineraloogilise analüüsi tulemusi ja füüsikalisi omadusi; karotaažiandmeid ja seismilisi läbilõikeid jms. On …

EuroGeoSource-projekt

Posted ago by admin

Eesti Geoloogiakeskus võtab osa EuroGeoSource projektist “Euroopa Liidu poliitika toetussüsteem Euroopa jätkusuutlikuks varustamiseks energia ja maavaradega”. EK 7. raamprogrammi „Informatsiooni- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia poliitika“ toetusprogrammi (ICP PSP) projekt (250532). Projektis osaleb 9 partnerriiki, juhtpartner on Hollandi Geoloogiateenistus (TNO), projekti kestus on …

GASH-projekt

Posted ago by admin

Eesti Geoloogiakeskus võtab osa GASH projekti esimesest etapist “Euroopa mustade kiltade andmebaasi ülesehitamine”. Projekti koordineerijaks on Madalmaade Teaduslike Rakendusuuringute Organisatsioon (TNO). Projekti kestvus on 3 aastat (2010-2012). Esimese aasta tulemused kujutavad endast Eesti põlevkivi ja orgaanilist komponenti sisaldava kilda esinemisintervallide …