Puurkaevude hüdrogeoloogilis-geofüüsikalisete tööde juhend

Posted ago by Siim Tarros

Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) kaasabiga on valminud  geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna töötajate poolt koostatud juhend hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste uuringute tegemiseks. Käsitletud on asutuses kasutuselolevaid Robertson Geologging Ltd. poolt toodetud geofüüsikalisi mõõtevahendeid puurkaevudes ja -aukudes mõõtmiste tegemiseks. Kuigi juhend on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaspetsialistidele ja varustuse operaatoritele, on juhendis kirjeldatu kasulik infomaterjal ka tudengitele ja uuringute tellijatele.

Hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste mõõteseadmete kasutamise metoodiline juhend

Erinevate mõõdistusandmete võrdlemine otse objektil.

Välitööd riikliku põhjaveeseire puurkaevude kontrollimisel.

Maavärin merealal Hiiumaa ja Vormsi vahel 15.07.2017

Posted ago by heidi

15.07.2017 kl 08:01 UTC (11:01 EET) toimus magnituudiga 2,1 maavärin merealal Hiiumaa ja Vormsi vahel, Kakralaiust põhjas 12 km sügavusel. Hiiumaa-Vormsi-Haapsalu piirkonnas on viimaste sajandite jooksul täheldatud mitu maavärinat, millest märkimisväärseim on olnud magnituudiga 4,5 Osmussaare maavärin 1976. a.
Kõige lähem seismojaam EE06 asub Hiiumaa Palade külas vaid 11 km kaugusel ja salvestas sündmuse väga selgelt.

Põhjamaade seismoloogide kokkutulek Helsingis 12.-13.06.2017

Posted ago by heidi

Helsingis toimus 12.-13.06.2017 Helsingi Ülikooli Seismoloogia Instituudi korraldatud Põhjamaade seismoloogide igaastane kokkutulek, 48th Nordic Seismology Seminar. EGK esindajaks oli Heidi Soosalu, pidades ettekande 2016. a Võrtsjärve ja 2017. a Keila maavärinate teemal. Kokkutulekule järgnes 14.06 seismoanalüüsi teostajate omavaheline töökoosolek.

‘EMODnet Geology’ jätkuprojekti avakoosolek Espoos

Posted ago by Sten Suuroja

EMODnet Geology jätkub kolmanda projektiga (lepingu viide: EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 – Lot 1/SI2.750862 Lot 1 -Geology), mille tellijaks on Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet EASME (http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easme_et). Projekti eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide poolt kogutud geoloogiliste andmete ja metaandmete koondamine, neile juurdepääsu hõlbustamine ja teenuse pakkumine andmete kasutamiseks. Projektis osaleb 36 parnerit ja 5 lepingupartnerit 30-st Euroopa riigist. Projekti juhib Soome Geoloogiateenistus. Projekti koordineerib EASME ning  Euroopa Komisjoni Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat.

Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet merepõhja kohta: substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus) senisest täpsemas mõõtkavas kui  1:250 000. Andmestik avaldatakse EMODnet’i Geoloogia portaalis.
Info EMODnet-Geology pilootprojekti kohta: http://www.emodnet-geology.eu/.

XXV Aprillikonverentsi teesid

Posted ago by Jana Laar

XXV Aprillikonverents toimub juba sel reedel, 31. märtsil, algusega kell 10.00 TTÜ Küberneetika Instituudi majas, Akadeemia tee 21, Tallinnas.

Aprillikonverentsi teesid tutvumiseks: Aprillikonverents_2017_teesidA4

Olete oodatud!