EMODdnet Geology projekti ja EuroGeoSurvey mereekspertgrupi töökoosolek Roomas

Posted ago by Sten Suuroja

Emodnet programmi eesmärgiks on püstitatud aastaks 2020 koostada Euroopa merepõhja kaart ja koondada selle juurde kuluv andmestik. Meregeoloogia grupp on koostanud vastavateemalise andmestiku mõõtkavas 1:1 mil ja 1:250 000 kahes eelnevas projekti faasis. Käesoleva projekti raames koondatakse andmestik võimalikult suure mõõtkavaliselt. Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet järgmiste teemade kohta: substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus); geoloogilised sündmused ja nende tõenäosus ning maavarad. Rannikute kohta esitatakse rannikualade tüübid ja andmed protsesside kohta, erosiooni ja akumulatsiooni kiirused. Uudsena lisatakse andmed ka merepõhja kultuurmaastike kohta.

EuroGeoSurveys (EGS) on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab Euroopa Geoloogiateenistusi. EGS tegutseb Euroopa tasandil, tehes koostööd erinevate EL institutsioonidega tööstuse, hariduse ja teaduse valdkonnas ning korraldades vastavaid ekspertiise.

Mereekspertgrupp käib koos vähemalt korra aastas ja koostab ka perioodiliselt aastaaruande.

EGK poolt osales mõlemal üritusel Sten Suuroja.

“The European Planetary Science Congress 2017” Riias

Posted ago by Sten Suuroja

17.-22. septembrini 2017 toimus Riias kongress  “The European Planetary Science Congress 2017”  (EPSC), millel osales 808 delgaati 40 maalt (http://www.epsc2017.eu). Seekordsel kongressil leidsid erilist tähelepanu Eesti  meteoriidikraatrid. Neugrundi impaktstrukuuri ja Tsöörikmäe kraatrite viimaste uuringute tulemused leidsid kajastust nii konverentsi pressiuudises kui ka kahes e-teaduseväljaandes: ScienceDaily ja Phys.org

Vastavad  viited: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918092858.htm ja https://phys.org/news/2017-09-crater-capital-baltics-impactful-history.html

Põhja-Korea tuumapommikatsetus registreeriti Eestis

Posted ago by heidi

Põhja-Korea korraldas järjekordse tuumapommiplahvatuse 03.09.2017 kl 03:30 UTC. Seismilise sündmuse magnituud oli U.S. Geological Survey andmetel 6,3 ning Norra uuringuasutuse NORSAR andmetel 5,8 – ehk suurem kui ühegi Põhja-Korea senise pommikatsetuse puhul.
Eesti seismojaamad salvestasid sündmuse selgelt – ülevalt alla: esimese pikilaine algus jaamades Vasula (VSU), Särghaua (EE08) ja Matsalu (MTSE), alates u 10 min hiljem.

Puurkaevude hüdrogeoloogilis-geofüüsikalisete tööde juhend

Posted ago by Siim Tarros

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabiga on valminud geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna töötajate poolt koostatud juhend hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste uuringute tegemiseks. Käsitletud on asutuses kasutuselolevaid Robertson Geologging Ltd. poolt toodetud geofüüsikalisi mõõtevahendeid puurkaevudes ja -aukudes mõõtmiste tegemiseks. Kuigi juhend on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaspetsialistidele ja varustuse operaatoritele, on juhendis kirjeldatu kasulik infomaterjal ka tudengitele ja uuringute tellijatele.

Hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste mõõteseadmete kasutamise metoodiline juhend

Erinevate mõõdistusandmete võrdlemine otse objektil.

Välitööd riikliku põhjaveeseire puurkaevude kontrollimisel.

Maavärin merealal Hiiumaa ja Vormsi vahel 15.07.2017

Posted ago by heidi

15.07.2017 kl 08:01 UTC (11:01 EET) toimus magnituudiga 2,1 maavärin merealal Hiiumaa ja Vormsi vahel, Kakralaiust põhjas 12 km sügavusel. Hiiumaa-Vormsi-Haapsalu piirkonnas on viimaste sajandite jooksul täheldatud mitu maavärinat, millest märkimisväärseim on olnud magnituudiga 4,5 Osmussaare maavärin 1976. a.
Kõige lähem seismojaam EE06 asub Hiiumaa Palade külas vaid 11 km kaugusel ja salvestas sündmuse väga selgelt.