Head kolleegid ja koostööpartnerid

Posted ago by Jana Laar

Keskkonnaminister võttis 29.09.2017 vastu otsuse nr 1-3/17/12  OÜ Eesti Geoloogiakeskus likvideerimise kohta. Põhitegevusalal tegutsemine lõpetati 31.12.2017. Likvideerimisprotsess viiakse lõpule 2018. aasta jooksul.

Töötajate e-postiaadressid töötavad 2018. aasta esimestel kuudel. Lisainfot saab e-posti või telefoni teel.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Üldinfo:

Tel: 6720094

egk@egk.ee

Raamatupidamine:

meelike@egk.ee

Geoloogiafondi ja Laboratooriumi tööajad ja kontaktid

Posted ago by Jekaterina Nezdoli

Eesti Geoloogiafond on külastajatele avatud E-N kl. 9.00-15.00 ja reedeti 9.00-13.00 (v.a. homme, 5.01, kella 15.00-ni).

Kontaktisik on Maarika Karimova, e-mail: maarika.karimova@egt.ee (alates 10.01.), maarika.karimova@egk.ee (ajavahemikul 4-9.01.), telefon: 6720080.

Eesti Geoloogiateenistuse laboratooriumi proovide vastuvõtuaeg on E-R kl. 9.00-16.00. Kontaktisik on Mare Kalkun, e-mail: mare.kalkun@egt.ee , telefon: 672 0074.

Geoloogiafondi andmebaas ja laboratooriumi hinnakiri on saadaval Eesti Geoloogiateenistuse kodulehel: https://www.egt.ee/

Geoloogiafond on 29. detsembril alates kl. 13.00 külastajatele suletud

Posted ago by Jekaterina Nezdoli

Seoses Eesti Geoloogiakeskuse aastalõpu töödega on Geoloogiafond 29. detsembril 2017 a. suletud alates kella 13.00.

 

Soome lahe trilateraalse ekspertgrupi töökoosolek Helsingis

Posted ago by Sten Suuroja

Soome lahe trilateraalse ekspertgrupi kahepäevane (30.12-01.12) töökoosolek toimus Soome Keskkonnainstituudi (SYKE) korraldamisel Helsingis.
Koosolekul leidis arutust rahvuslike (Eesti-Soome-Vene) töögruppide tegevus, Soome lahe trilateraalse koostöö 50 aasta tegevuse tähistamine, Teaduspäeva korraldamine kevadel St.-Peterburgis. Vaadati läbi ja tehti  ettepanekud Teaduse Teekaardi täiendamiseks. Samuti arutati andmekogumise ja seire plaane ning HELCOM aruandlusega seonduvat.  EGK esindas töökoosolekul Sten Suuroja.

EMODdnet Geology projekti ja EuroGeoSurvey mereekspertgrupi töökoosolek Roomas

Posted ago by Sten Suuroja

Emodnet programmi eesmärgiks on püstitatud aastaks 2020 koostada Euroopa merepõhja kaart ja koondada selle juurde kuluv andmestik. Meregeoloogia grupp on koostanud vastavateemalise andmestiku mõõtkavas 1:1 mil ja 1:250 000 kahes eelnevas projekti faasis. Käesoleva projekti raames koondatakse andmestik võimalikult suure mõõtkavaliselt. Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet järgmiste teemade kohta: substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus); geoloogilised sündmused ja nende tõenäosus ning maavarad. Rannikute kohta esitatakse rannikualade tüübid ja andmed protsesside kohta, erosiooni ja akumulatsiooni kiirused. Uudsena lisatakse andmed ka merepõhja kultuurmaastike kohta.

EuroGeoSurveys (EGS) on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab Euroopa Geoloogiateenistusi. EGS tegutseb Euroopa tasandil, tehes koostööd erinevate EL institutsioonidega tööstuse, hariduse ja teaduse valdkonnas ning korraldades vastavaid ekspertiise.

Mereekspertgrupp käib koos vähemalt korra aastas ja koostab ka perioodiliselt aastaaruande.

EGK poolt osales mõlemal üritusel Sten Suuroja.